Lønn og avtaler

Delta Oppveksts medlemmer er ansatt i kommuner, helseforetak og private barnehager. Dette er avtalene som kan gjelde for deg.

Hvilken tariffavtale gjelder for min arbeidsplass?

Stillingsbeskrivelser

Delta Oppvekst har laget forslag til stillingsbeskrivelser for barne- og ungdomsarbeidere og barnepleiere. Stillingsbeskrivelsene kan lastes ned.