Lønn og avtaler for barnepleiere, barne- og ungdomsarbeidere og andre yrkesgrupper som arbeider med barn og unge på sykehus, i barnehage, skole, fritidstilbud og institusjoner

Delta Oppveksts medlemmer er ansatt i kommuner, helseforetak og private barnehager. Dette er avtalene som kan gjelde for deg.

Hvilken tariffavtale gjelder for min arbeidsplass?

Stillingsbeskrivelser

Delta Oppvekst har laget forslag til stillingsbeskrivelser for barne- og ungdomsarbeidere og barnepleiere. Stillingsbeskrivelsene kan lastes ned.