Alle i skole og SFO har rett til planleggingstid

Alle fagarbeidere og assistenter i skolen og SFO har rett til planleggingstid. Hvis du ikke har fått satt av tid til det, bør du ta det opp med ledelsen på skolen.

Planleggingstida skal foregå innenfor ordinær arbeidstid. I SFO skal minst fem prosent av arbeidstida brukes til planlegging og tilrettelegging. Det går fram av særavtalen SFS 2201 som gjelder for ansatte i barnehage, SFO og skole.

Selv om alle har rett til å bruke arbeidstid på planlegging og forberedelser, opplever mange assistenter og fagarbeidere at de ikke får tid til dette. Da bør kontakte arbeidsgiveren sin og om nødvendig vise til den aktuelle særavtalen. Alle barnehager, skoler og skolefritidsordninger skal i tillegg sette av 37,5 timer pr. år til planlegging og samarbeid for personalet.

Særavtale SFS 2201

Særavtale SFS 2201 gjelder for ansatte i barnehager, familiebarnehager, skolefritidsordninger og skoler.

3.3 Det øvrige personalet

3.3.1 Barnehager

Det øvrige personalet som gis ansvar for gjennomføring av aktiviteter, skal gis nødvendig tid til planlegging/tilrettelegging. Slik tilrettelegging/planleggingstid skal inngå i ukeplanene.

Planlegging/tilrettelegging skal foregå innenfor den ordinære arbeidstiden.

3.3.2 Skolefritidsordninger

Det øvrige personalet som gis ansvar for gjennomføring av aktiviteter, skal gis nødvendig tid til planlegging/tilrettelegging. Slik tilrettelegging/planleggingstid skal inngå i ukeplanene og utgjøre gjennomsnittlig minst fem prosent av arbeidstiden.

Planlegging/tilrettelegging skal foregå innenfor den ordinære arbeidstiden.

3.3.3 Skole

Personalet i elevrettet arbeid skal gis nødvendig tid til planlegging/tilrettelegging.

Den ordinære arbeidstiden skal omfatte både planlegging/tilrettelegging og direkte arbeid med eleven(e).

3.4 Planlegging/samarbeid (barnehager, skolefritidsordninger og skole)

Det avsettes 37,5 timer pr. år til planlegging og samarbeid for personalet ved den enkelte barnehage/skolefritidsordning/skole.