Første felles styremøte for Ambulanseforbundet og Brannforbundet

Styrene i Ambulanseforbundet i Delta og Brannforbundet i Delta samlet for å gjennomføre felles styremøte. Seniorrådgiver Torhild S. Johannessen  var også med. Fra venstre: Ole Jacob Fodnes, Lasse Vadla, Even Haughem,  Torbjørn Kongsvik Helle,  Finn-Olav Lind, Torhild S. Johannessen, Ola Yttre, Karine Kjørlaug, Trond Busterud og Erik Benjaminsen.
Styrene i Ambulanseforbundet i Delta og Brannforbundet i Delta samlet for å gjennomføre felles styremøte. Seniorrådgiver Torhild S. Johannessen var også med. Fra venstre: Ole Jacob Fodnes, Lasse Vadla, Even Haughem, Torbjørn Kongsvik Helle, Finn-Olav Lind, Torhild S. Johannessen, Ola Yttre, Karine Kjørlaug, Trond Busterud og Erik Benjaminsen.

11.–13. juni var de to blålysorganisasjonene i Delta samlet til felles styremøte for første gang. Dette for å drøfte felles utfordringer og for å samarbeide tettere.

– Det skjer mye innen brann og ambulanse, og vi ønsket å ha en felles samling for å ta opp en del temaer innen beredskap og arbeidsfordeling. Det er liten tvil om at arbeidsoppgavene krysser hverandre, sier leder i Ambulanseforbundet, Ola Yttre.

Begge yrkesorganisasjonene har felles utfordringer som de ønsker å løse. 

Gråsoner for oppdrag

Blant temaene som ble tatt opp, er PLIVO-instruksen (pågående livstruende vold) som gir nødetatene en handlingsplikt til å gripe inn i farlige situasjoner med overdreven bruk av vold. Treninger og øvinger varierer, og samhandling lokalt er ofte fraværende.

– Dette er et nasjonalt problem som Brannforbundet og Ambulanseforbundet ønsker å gjøre noe med. Dette må formidles til politikere og helsedepartementet. Hvilke oppgaver skal brannvesenet ha, og hvilke oppgaver skal de ikke ha, sier Yttre.

Brannvesenet utfører helseoppdrag

Et annet tema som ble drøftet, er at brannvesenet bruker stadig mer tid og ressurser på å utføre helseoppdrag. En del av disse er utrykninger med hjertestarter for å påbegynne hjerte- og lungeredning (HLR) hvis brannmannskap kommer til pasienten før ambulansen rekker fram.

– Brannvesenet blir ofte kalt ut på helseoppdrag som ambulansetjenesten normalt skulle håndtert selv. Det er positivt at vi kan bidra til å berge liv, men brannvesenet må være et supplement og ikke en erstatning for ambulansedekningen. Enkelte helseforetak ser ut til å hvile seg på brannvesenet og reduserer eller trekker ambulansene lenger unna, sier leder i Brannforbundet, Trond Busterud.  

Noen av oppdragene er uproblematiske og er en del av brannvesenets oppgaver – for eksempel i ulendt terreng. Andre oppdrag er akutte og burde vært løst av ambulansepersonellet selv, mener han.      

Etter drøfting av felles temaer, tok styrene i de to forbundene for seg egne styresaker. 

Frank Grydeland, konserntillitsvalgt i Helse Midt-Norge, var med på styremøtet for å informere om valgkomitéen, om suppleringsvalg i 2018 og om nytt valg i 2019. Med på styremøtet var også seniorrådgiver Torhild S. Johannessen i Delta.