2 måneder gratis for nye medlemmer

Prøv et Deltamedlemskap gratis i to måneder. Med medlemskap i en fagforening står man sterkere på arbeidsplassen og får større muligheter til påvirkning.

Vi vet det er mange der ute som av ulike grunner gjerne vil «tenke på det». Med to måneder gratis medlemskap blir det enklere for deg å prøve ut Deltas medlemstilbud.

Prøv et Deltamedlemskap - de to første månedene er gratis. Med medlemskap i en fagforening står man sterkere på arbeidsplassen og får større muligheter til påvirkning.

To måneder gratis medlemskap gjelder for nye medlemmer ved førstegangs innmelding. Du har tilgang til hele medlemstilbudet og rabattavtaler fra første dag. Når de to månedene med gratis medlemskap er utløpt, går medlemskapet over til ordinært betalende medlemskap automatisk. Medlemskapet gjelder ut påfølgende måned fra skriftlig utmelding finner sted.

Medlemskapet er gratis for elever, lærlinger og studenter som er under utdanning på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning). Elever, lærlinger og studenter med gratis medlemskap kan bruke alle medlemsfordeler, unntatt stipendordningen. 

Kontingent og medlemsvilkår

 1. Ordinær kontingent

  • Ordinær kontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,2 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr 25 per måned.
  • Minimumskontingenten er kr 75 pluss kr 25 per måned. Maksimumskontingent er kr 567 pluss kr 25 per måned.
  • Betalt fagforeningskontingent gir rett til skattefradrag. I 2024 kan du trekke fra inntil kr 8 000 i din skattepliktige inntekt som følge av betalt fagforeningskontingent.

  Andre kontingentsatser og kontingentfritak 

  2 måneder gratis medlemskap for nye medlemmer

  To måneder gratis medlemskap gjelder for nye medlemmer ved førstegangs innmelding. Du har tilgang til hele medlemstilbudet og rabattavtaler fra første dag.

  Når de to månedene med gratis medlemskap er utløpt, går medlemskapet over til ordinært betalende medlemskap automatisk. Medlemskapet gjelder ut påfølgende måned fra skriftlig utmelding finner sted.

  • Elever, lærlinger og studenter som er under utdanning på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning) har gratis medlemskap.
  • Elever, lærlinger og studenter med gratis medlemskap kan bruke alle medlemsfordeler, unntatt stipendordningen.