2 måneder gratis

Prøv et Deltamedlemskap gratis i to måneder. Med medlemskap i en fagforening står man sterkere på arbeidsplassen og får større muligheter til påvirkning.

Vi vet det er mange der ute som av ulike grunner gjerne vil «tenke på det». Med to måneder gratis medlemskap blir det enklere for deg å prøve ut Deltas medlemstilbud.

Prøv et Deltamedlemskap - de to første månedene er gratis. Med medlemskap i en fagforening står man sterkere på arbeidsplassen og får større muligheter til påvirkning.

To måneder gratis medlemskap gjelder for nye medlemmer ved førstegangs innmelding. Du har tilgang til hele medlemstilbudet og rabattavtaler fra første dag. Når de to månedene med gratis medlemskap er utløpt, går medlemskapet over til ordinært betalende medlemskap automatisk. Medlemskapet gjelder ut påfølgende måned fra skriftlig utmelding finner sted.

Ordinær kontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,45 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 21,- per måned. 

Medlemskapet er gratis for elever, lærlinger og studenter som er under utdanning på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning). Elever, lærlinger og studenter med gratis medlemskap kan bruke alle medlemsfordeler, unntatt stipendordningen.