Din trygghet

Vi passer på at dine ønsker og behov blir ivaretatt! Delta jobber for at alle våre medlemmer skal ha trygge arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø.

Med over 90 000 medlemmer er det mange som er i samme situasjon som deg og som kan stå bak kravene som stilles. Delta arbeider likevel for hvert enkelt medlem og sørger for at du får personlig oppfølging ved behov.

Hvis du synes det er vanskelig å holde oversikt over muligheter, rettigheter og plikter, er det trygt å vite at vi følger med og forhandler på vegne av deg – og holder deg løpende oppdatert.

  • Vi bruker vår styrke til å sikre at dine ønsker og behov skal bli hørt
  • Vi sikrer dine rettigheter under omstillinger eller oppsigelsesprosesser
  • Vi jobber for dine rettigheter knyttet til arbeidstid og permisjoner
  • Vi jobber for at du skal ha fast ansettelseskontrakt
  • Vi jobber for dine pensjonsrettigheter og gode pensjonsordninger
  • Vi er på plass når du trenger råd og bistand

Ditt medlemskap er viktig

Mange tar godene vi har i dag som en selvfølge. For Delta er det viktig at også fremtidens generasjoner er sikret gode rettigheter og trygghet i arbeidslivet. Ved å melde deg inn i Delta viser du at du bryr deg og tar samfunnsansvar. Ditt medlemskap er viktig for det norske arbeidslivet og lokalsamfunnet der du bor, både i dag og i fremtiden.