Pensjonistmedlemskap - behold medlemsfordelene også som pensjonist

Når du slutter i arbeidslivet og blir pensjonist, får du selvfølgelig beholde medlemskapet ditt og medlemsfordelene i Delta.

Alderspensjonister kan velge mellom to medlemskap i Delta:

Aktiv pensjonistmedlem

  • Medlemskontingent kr. 300.- pr. år.
  • Invitasjoner til evt. lokale arrangement i Deltas regi.
  • Tilgang til rådgivning fra Delta Direkte.
  • Tilbud om almanakk
  • Rabatt på bla forsikringer, banktjenester, hotellovernattinger og drivstoff gjennom Delta og YS sine fordelaktige rabattavtaler.

Passiv pensjonistmedlem

  • Gratis medlemskap
  • Tilgang til rådgivning fra Delta Direkte.
  • Tilgang til informasjon på www.delta.no
  • Rabatt på bla forsikringer, banktjenester, hotellovernattinger og drivstoff gjennom Delta og YS sine fordelaktige rabattavtaler.

Meld fra til oss når du slutter i jobb

I de aller fleste tilfellene får ikke Delta beskjed via arbeidsgiver om overgang fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen. Meld derfor i fra til oss eller din tillitsvalgt når du går ut av arbeidslivet og blir pensjonist.

 Hvis du fortsetter i jobb etter at du har gått av med pensjon, regnet du som yrkesaktiv og betaler kontingent.

Den raskeste måten å få oppdatert opplysningene dine på er å logge inn på delta.no og selv gjøre endringene på Min profil

Kontakt Delta Direkte

Du kan også melde inn endringene ved å kontakte Delta Direkte på chat, telefon ved å ringe 02125 eller per e-post til [email protected]. Delta Direkte har åpent alle hverdager kl 8 – 20.