Din lønn

Vi jobber for at du skal få en rettferdig lønn! For å sikre at tjenestene som utvikles og leveres er best mulig, er det viktig å tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte.

Som ansatt er du den viktigste ressursen på arbeidsplassen. Vi jobber for at du skal ha:

  • Gode lønns- og arbeidsvilkår
  • En rettferdig inntektsutvikling
  • Rettigheter til overtidsbetaling
  • Rett til ferie, sykelønn, permisjoner og god pensjon
  • Forsvarlige arbeidstidsordninger

Delta kan hjelpe deg i forhandlinger slik at du kan gå opp i lønn. Hør Annveig Stene fortelle om sine erfaringer med Delta.

Delta tilbyr

  • Hjelp og bistand fra dyktige tillitsvalgte
  • Rådgivning og veiledning hvis du har spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår
  • Juridisk rådgivning og bistand fra advokat der det er nødvendig