Problemer på jobb? Du kan få hjelp av advokat

Delta ønsker at du skal ha det bra på jobb, men det hender at medlemmer trenger advokathjelp i arbeidsforholdet. Som Delta-medlem kan du få hjelp av tillitsvalgt, Delta Direkte, Deltas regionkontorer eller av Deltas advokater.

Delta ønsker å tilrettelegge for at arbeidslivsrelaterte problemer kan løses nærmest der problemet har oppstått. Vår erfaring er at dette gjør faren for konflikt mindre og sjansen for løsning større.

Slik går du frem når du opplever problemer på arbeidsplassen

1. Ta kontakt med tillitsvalgt

 • På de fleste arbeidsplasser finnes det en tillitsvalgt i Delta. Hvis du har en tillitsvalgt, bør du først ta kontakt med han eller henne. Den tillitsvalgte kjenner arbeidsplassen din fordi han/hun jobber der, og vil kunne gi deg råd om håndtering av saken din, og om nødvendig hjelpe deg videre.

2. Delta Direkte - all hverdager 08-20

 • Du kan kontakte Delta Direkte, som kan bistå med råd og veiledning på telefon, chat eller e-post. Her får du raskt etablert kontakt med Delta. Åpningstiden er mandag til fredag fra åtte om morgenen til åtte om kvelden. Du kan nå Delta Direkte på 02125.

3. Deltas regionkontor

 • Deltas regionkontorer er geografisk plassert rundt i landet, og har rådgivere som kan bistå i tilknytning til arbeidsforholdet. Dersom tillitsvalgte eller Delta Direkte ikke kan hjelpe, er regionkontoret aktuelt. 

4. Advokatbistand

 • Hvis saken ikke lar seg løse med hjelp av regionkontoret, og den av Delta vurderes som egnet for advokatene, vil den bli overført til Deltas advokatseksjon Det er Delta som avgjør om saken er egnet for advokatbistand eller ikke. Se nærmere om vilkår for bistand (pdf) fra Deltas advokater. Merk at Deltas medlemmer i AVYO og SkL ikke har tilgang på bistand fra Deltas advokater.

Dette kan våre advokater gjøre for deg

Våre advokater har spesialisering i arbeidsrett. Advokatene tar kun saker for Deltas medlemmer og har derfor bredere og mer relevant kunnskap om ditt arbeidsforhold enn eksterne advokater.

Deltas advokater yter bistand i saker som gjelder dine rettigheter og plikter som arbeidstaker.

Dette er typiske saker som Deltas advokater arbeider med:

 • Stillingsvernsaker som gjelder avslutning av arbeidsforhold
 • Rettigheter etter arbeidsavtale
 • Fortrinnsrett
 • Rett til fast ansettelse
 • Tvister knyttet til lønnsutbetaling
 • Rettigheter etter tariffavtaler
 • Diskriminering
 • Varsling

I I noen tilfeller tar advokatene også:

 • NAV-saker, eksempelvis sykepengerettigheter
 • Yrkesskadesaker 
 • Pensjonsspørsmål

Det er Delta som avgjør om saken er egnet for advokatbistand eller ikke.

Her finner du vilkårene for advokatbistand (pdf). 

Merk at Deltas medlemmer i de selvstendige organisasjonene AVYO og SkL ikke har tilgang på bistand fra Deltas advokater.

Kontakt Delta Direkte

Telefonrådgivning 3

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.

Dette er Deltas advokater

Linn Marie Schilling Tjensvold.jpg

Linn Marie Schilling Tjensvold er leder av Deltas advokatseksjon. Hun har erfaring som advokat fra Arbeidsgiverforeningen Spekter, Fellesordningen for AFP og Osloadvokatene. Hun er utdannet Cand. Jur. ved Universitet i Oslo med spesialisering i arbeidsrett. Hun har hatt flere styrelederverv.

veg1

Vegard Veggeland har mangeårig erfaring som advokat i Delta. Han har også erfaring fra Advokatfirmaet Vislie og Advokatfirmaet Lundin. Han er utdannet Cand. Jur. ved Universitetet i Oslo med spesialisering i kollektiv arbeidsrett. Han har også erfaring som sensor fra Universitetet i Oslo og Universitetet for Biovitenskap.

Simen Baastad

Simen Baastad er advokat i Delta og har tidligere jobbet som advokatfullmektig i arbeidsrettsavdelingen i Codex Advokat Oslo. Han har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med spesialisering i arbeidsrett. Temaet for masteroppgaven var «Tillitsvalgtes vern mot opphør og endringer i arbeidsforholdet».

Aktuell arbeidsrett

{{article.displayName}}