Spekter område 7 - Tog

Deltas medlemmer i området er i hovedsak ansatt i Vygruppen AS.

Vygruppen er et nordisk transportkonsern. Persontransport med tog og buss, godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør konsernets hovedvirksomheter. 

Deltas medlemsorganisasjon (MO) i selskapene heter Delta Jernbane.

Tariffoppgjør

Medlemmene i respektive virksomhet får informasjon om resultatet i de lokale tariffoppgjørene fra Deltas tillitsvalgte i virksomheten.

Mest for deg som er tillitsvalgt

Tariffperioden 2022-2024

 1. Frister for de lokale forhandlinger (B-delsforhandlinger)

   

  Lokale B-delsforhandlinger

  Område 6 NRK
  6. mai kl. 15.00

  Øvrige områder, unntatt områdene 10, 11 og 13:
  13. mai kl. 12.00