Spekter område 7 - Tog

Deltas medlemmer i området er i hovedsak ansatt i Vygruppen AS.

Vygruppen er et nordisk transportkonsern. Persontransport med tog og buss, godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør konsernets hovedvirksomheter. 

Deltas medlemsorganisasjon (MO) i selskapene heter Delta Jernbane.

Tariffoppgjør

Medlemmene i respektive virksomhet får informasjon om resultatet i de lokale tariffoppgjørene fra Deltas tillitsvalgte i virksomheten.

Mest for deg som er tillitsvalgt

Spekteroppgjøret 2022: Innledende sentrale forhandlinger

  1. Lokale B-delsforhandlinger

    Område 6 NRK
    6. mai kl. 15.00

    Øvrige områder, unntatt områdene 10, 11 og 13:
    13. mai kl. 12.00