Spekter område 13 - sykehus med driftsavtale

Overenskomster

Spekteroppgjøret 2022: Innledende sentrale forhandlinger

  1. Lokale B-delsforhandlinger

    Område 6 NRK
    6. mai kl. 15.00

    Øvrige områder, unntatt områdene 10, 11 og 13:
    13. mai kl. 12.00

{{article.displayName}}