Spekter område 3 - Avinor

Deltas medlemmerAvinor AS og Avinor Flysikring AS omfattes av dette tariffområdet.

Avinor AS er et heleid statlig aksjeselskap som har ansvar for 46 flyplasser. Samfunnsoppdraget til Avinor er å sikre hele Norge gode luftfartstjenester.

I tillegg til flyplassene driver Avinor flytårn, flykontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon. Flysikringstjenesten er organisert i selskapet Avinor Flysikring AS som eies av Avinor AS.

Deltas medlemmer i selskapene er fordelt på ca 1/3 i Avinor Flysikring AS og resten i Avinor AS.

Deltas medlemsorganisasjon (MO) i selskapene heter Delta Luftfart.

Tariffoppgjør

Medlemmene i respektive virksomhet får informasjon om resultatet i de lokale tariffoppgjørene fra Deltas tillitsvalgte i virksomheten.

 

Mest for deg som er tillitsvalgt

Spekteroppgjøret 2022: Innledende sentrale forhandlinger

  1. Lokale B-delsforhandlinger

    Område 6 NRK
    6. mai kl. 15.00

    Øvrige områder, unntatt områdene 10, 11 og 13:
    13. mai kl. 12.00