Spekter område 9 - Øvrige virksomheter

Overenskomstområde for virksomheter som ikke naturlig hører inn under andre områder.

Tariffoppgjør

Medlemmene i respektive virksomhet får informasjon om resultatet i de lokale tariffoppgjørene fra Deltas tillitsvalgte i virksomheten.

Mest for tillitsvalgte

Tariffperioden 2022-2024

 1. Frister for de lokale forhandlinger (B-delsforhandlinger)

   

  Lokale B-delsforhandlinger

  Område 6 NRK
  6. mai kl. 15.00

  Øvrige områder, unntatt områdene 10, 11 og 13:
  13. mai kl. 12.00