– Frontfagsresultatet er et godt utgangspunkt for forhandlingene i offentlig sektor

– Vi trenger et kraftig lønnsløft for å få mer igjen i lommeboka, sier forbundsleder i Delta, Trond Ellefsen.
– Vi trenger et kraftig lønnsløft for å få mer igjen i lommeboka, sier forbundsleder i Delta, Trond Ellefsen. Foto: Nadia Frantsen

– Vi forventer god reallønnsvekst og at medlemmene får mer i lommeboka også i våre tariffoppgjør i offentlig sektor, sier Deltas forbundsleder Trond Ellefsen.

Frontfaget kom i mål med meklingen søndag 7. april.

Gode lønnstillegg og en storstilt etter- og videreutdanningsreform er resultatet i korte trekk.

Partene har blitt enige om lønnstillegg som gir en total ramme på 5,2 prosent lønnsøkning. Forventet prisvekst i 2024 er ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU) 4,1 prosent.

– Og om dette slår til vil en ramme på 5,2 prosent gi en betydelig reallønnsvekst, sier Deltas forbundsleder, Trond Ellefsen.

Frontfaget er viktig fordi resultatet her legger føringer for alle de kommende lønnsoppgjørene.

Godt utgangspunkt

Allerede tirsdag starter lønnsoppgjørene for medlemmene i offentlig sektor, hvor størstedelen av Deltas medlemmer har sine arbeidsplasser.

– Vi har store forventninger til de kommende forhandlingene og rammen fra frontfaget er et godt utgangspunkt, sier Trond Ellefsen.

Det er også avtalt en etter- og videreutdanningsreform for fagarbeidere, og regjeringen vil bidra aktivt for å få på plass en slik reform.

– Å styrke muligheten for videreutdanning er noe også Delta har jobbet for over lang tid. Dette er veldig positivt og noe jeg forventer får overslag til også andre sektorer, sier Trond Ellefsen.

 

Frontfaget - og hvorfor det berører alle lønnsmottakere

Første tariffavtale som blir forhandlet når det er lønnsoppgjør er Industrioverenskomsten mellom Fellesforbundet (LO)/ Parat (YS) og Norsk Industri.

Industrien er frontfaget og legger rammene for de kommende forhandlingene.