Avtaler for ansatte i energibedrifter tilknyttet NHO

Delta/YS ivaretar medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med NHO.

Delta har en egen bransjeorganisasjon for energisektoren: Delta Energi som arbeider med energipolitiske spørsmål og for medlemmenes anseelse og faglige standard.

EnergiNorge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for energibedrifter og er tilsluttet NHO.

Lenker

Avtaler

Merk: Funksjonæravtalen for 2022-2024 er under ferdigstillelse. 

Tariffperioden 2020-2022: