Avtaler for ansatte i energibedrifter tilknyttet NHO

Delta/YS ivaretar medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med NHO.

Delta har en egen bransjeorganisasjon for energisektoren: Delta Energi som arbeider med energipolitiske spørsmål og for medlemmenes anseelse og faglige standard.

EnergiNorge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for energibedrifter og er tilsluttet NHO.

Lenker

Lokale lønnsforhandlinger i mellomoppgjøret 2021

I mellomoppgjør forhandles det bare om lønn. Da er det ikke forhandlinger mellom de sentrale parter om Funksjonæravtalen. All lønnsdannelse foregår lokalt, og forhandlingene mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver skal normalt være avsluttet innen 15. september.

NHO utarbeider hvert år lønnsstatistikk for funksjonærer som viser gjennomsnittslønnen innenfor en rekke yrker. Lønnsstatistikk kan være nyttig for å finne ut hvordan dere ligger an i din bedrift, og kan være nyttig å kikke i før de lokale forhandlingene.

Lønnsstatistikk funksjonærer NHO 2020

Lønnsstatistikk funksjonærer NHO 2019

Lønnsoppgjøret 2020

På grunn av korona-pandemien ble lønnsoppgjøret utsatt til høsten. 

Oppstart forhandlingene: 2. desember

> 2. desember 2020: Brudd i tarifforhandlingene med NHO om Funksjonæravtalen

> 16. februar 2021: Enighet i meklingen - streik avverget

Meklingen var planlagt til 26. og 27. januar -21, men er utsatt på ubestemt tid av riksmekler på grunn av smitteverntiltakene i Oslo. Ny dato kommer.