Lønn og avtaler for Deltas medlemmer i Redningsselskapet (NHO Sjøfart)

Delta/YS forhandler hvert år om lønns- og arbeidsvilkår for Deltas medlemmer i Redningsselskapet.

Deltas forhandlingsmotpart er NHO Sjøfart. Lokalt er det de tillitsvalgte i Utrykningsfartøyenes Forening (UFF) som forhandler med Redningsselskapet.

Delta inngikk 14. november 2018 avtale med NHO Sjøfart om 3 tariffavtaler for besetningene på redningsskøytene. 

Lenker: