Enighet i lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer ved private lufthavner

 Deltas medlemmer ved Haugesund lufthavn, Karmøy og Stord lufthamn er omfattet av AFIS-avtalen mellom Delta Luftfart og NHO (arkivfoto).
Deltas medlemmer ved Haugesund lufthavn, Karmøy og Stord lufthamn er omfattet av AFIS-avtalen mellom Delta Luftfart og NHO (arkivfoto). Foto: Espen Braata / NTB

Partene enige om ny overenskomst for AFIS-avtalen (avtale 533). Lønnstillegg og eventuelle endringer i overenskomsten avtales lokalt.

Det ble 2. mai avholdt forhandlinger i NHO om revidering av avtale 533. Partene ble enige om mindre justeringer. Se vedlagte protokoll for alle detaljer.

Lønn og andre arbeidsvilkår skal forhandles lokalt. Spørsmål om justeringer må ses i sammenheng med bestemmelsene i hovedavtalen.

Avtaler mellom NHO Luftfart og Delta - overenskomst nr. 533

Overenskomst 533, som det ble oppnådd enighet om, gjelder ansatte ved de to private flyplassene i Haugesund og på Stord. Overenskomsten er en rammeavtale hvor lønn og arbeidsvilkår stort sett er lokalt framforhandlet.

Deltas medlemmer jobber stort sett med brann og redning, generell flyplassdrift og såkalt AFIS-tjenester (lokal flyinformasjonstjeneste).