Lønnsoppgjøret 2020: Resultatet for HUK-området i Virke er klart

Lønnsoppgjøret 2020: Resultatet for HUK-området i Virke er klart

Alle som omfattes av de sju ulike overenskomstene i HUK-området får sentrale lønnstillegg. Tilleggene tilsvarer det som er gitt i tilsvarende offentlige avtaleområder, det vil si kommunesektoren (KS), sykehusene (Spekter Helse) og Staten.

Tirsdag 1. desember ble det enighet i lønnsoppgjøret for HUK-området i Virke etter to dagers forhandlinger. 

Nedenfor finner du resultatene for de ulike overenskomstene i korte trekk.

> For detaljert resultat for den enkelte overenskomst, se protokollen (pdf)

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten

Generelle tillegg fra 1.10.2020:

 • Stillingsgruppe A (uten særskilt krav til utdanning): kr. 6000 ,- 

 • Stillingsgruppe B1 og B2 (fagarbeidere): kr. 8000,-
  For de som har 16 års ansiennitet eller gis et generelt tillegg på 1,9 prosent.
   
 • Stillingsgruppe C og D (høyskoleutdannede): 0,8 prosent av grunnlønnen. Høyskoleutdannede med spesialutdanning (gruppe D) og 16 års ansiennitet eller mer: 1,6 prosent.
 • Medlemmer som ikke er innplassert i stillingsgruppe: 1,4 prosent.

Fagarbeidere med tilleggsutdanning

 • Med virkning fra 1. mai 2021 skal det fastsettes tillegg for fagarbeidere med tilleggsutdanning fra fagskole. Utdanningen skal være av relevans for stillingen.
 • Tilleggene inngår i den enkeltes grunnlønn og skal ikke reduseres ved endringer i minstelønnen for stillingen. Tillegget skal minimum utgjøre kr. 20 000 for 60 fagskole- eller studiepoeng og minimum kr. 10 000 for 30 fagskole- eller studiepoeng.

For nye lønnstabeller og flere detaljer, se protokollen (pdf).

Resultat for landsoverenskomstene som korresponderer med KS-området

Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for Barnehager

Landsoverenskomst for Utdanning

Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

 • Det gis generelt tillegg fra 1400 til 1900 kr.
 • Garantilønnssatser og lønnstillegg for ansiennitet heves fra 1. september 2020 (se protokoll)
 • Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsplassering gis et generelt tillegg på 0,3 prosent. 

Lokale forhandlinger
Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem.

For nye lønnstabeller og flere detaljer, se protokollen (pdf).

Resultat for landsoverenskomstene som korresponderer med Staten

Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning

Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner

Landsoverenskomst for Virksomheter § 26

Det gis et generelt prosenttillegg fra 1. oktober 2020.

 • Lønnstrinn 19 – 46 får et generelt tillegg på 0,44 prosent

 • Lønnstrinn 47 – 63 får et generelt tilleg på 0,54 prosen

 • Lønnstrinn 46-101 får et generelt tillegg på 0,44 prosent

Lokale forhandlinger
Det er ikke avtalt avsetning til lokale forhandlinger iht. overenskomsten. Se vedlegg 3 i protokollen.

For nye lønnstabeller og flere detaljer, se protokollen (pdf).

Usikker på hvilken avtale som gjelder for deg?