Resultatet av lønnsoppgjøret 2019 for kinoansatte er klart

Arkivfoto: Trondheim kino
Arkivfoto: Trondheim kino

Alle ansatte får et tillegg på minst 8.775 kroner per år.

Det sentrale mellomoppgjøret i Virke ble gjennomført 3. og 4. april 2019. I et mellomoppgjør forhandels det kun om lønn.

Ansatte som arbeider 37,5 timer/uke får tillegg på 4,50 kr/timen.
De som jobber 35,5 timer/uke får tillegg på 4,75 kr/timen.

- Resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 3,2 prosent, sier nestleder i YS Privat, Eirik Bornø. 

Når de sentrale forhandlingene nå er ferdig, fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger.
 

Spørsmål?

Ta kontakt med Delta Direkte tlf. 02125, e-post [email protected], eller Deltas regionkontorer.

 

Resultatet i korthet

Sentrale tillegg i oppgjøret

  • Ansatte som arbeider 37,5 timer/uke får tillegg på 4,50 kr/timen.
  • De som jobber 35,5 timer/yke får tillegg på 4,75 kr/timen.
  • Alle ansatte per 1. april 2019 skal sikres et tillegg på minst kr 8 775 per år.
  • Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende. 
  • Prokoll fra Virke-oppgjøret 2019
  • Last ned tariffplakat

Lokale forhandlinger

Det føres lokale forhandlinger ved den enkelte bedrift, jamfør Kinoavtalen § 9 Lønn og lønnsbestemmelser punkt 9.4.

Minstelønnssatser

37,5 timers uke

0 år

3 år

6 år

Uten særskilt krav til utdanning  

134,95

140,65

150,05 

Krav om fagbrev eller tilsvarende

148,15

153,85

164,25

35,5 timers uke

0 år

3 år

6 år

Uten særskilt krav til utdanning

142,55

148,57

158,50

Krav om fagbrev eller tilsvarende

156,50

162,52

173,50

Christine 3
Spesialrådgiver Christine Ugelstad Svendsen i Delta var med i mellomoppgjøret i Virke. Foto: Terje Bergersen