Resultatet av lønnsoppgjøret 2018 for kinoansatte er klart

Ansatte ved kinoene får et generelt tillegg på kr 3,80 pr time.

Virke og YS ble 26. april 2018 enige i årets hovedoppgjør.

Forhandlingene med Virke omfatter 16 forskjellige overenskomster med ca. 7 000 medlemmer i YS-forbundene, Negotia, Finansforbundet, Parat, YTF og Delta. Delta har medlemmer på Landsoverenskomst for kinoer. 

Lønnstillegg for kinoansatte

Våre medlemmer på kinooverenskomsten får et tillegg kr 3,80 pr. time.

Matpenger

Matpengesatsen er økt med kr 4,00 til kr 86,50.

Enighet om ny forbedret AFP

Ny modell og overgangsordninger skal utredes i løpet av 2018 og avtales endelig i mellomoppgjøret 2019, tilsvarende enigheten i NHO-området. Ordningen skal oppfylle følgende mål:

  • Den skal være bærekraftig for framtiden. Full opptjening i ordningen vil være på linje med dagens nivå.
  • Langt færre vil uforskyldt miste retten til AFP pga. sykdom, nedbemanning o.l.
  • En viktig forskjell fra dagens ordning er at alle årene i en tariffbundet bedrift vil gi opptjening. Yngre arbeidstakere vil dermed få større motivasjon for å organisere seg og kreve tariffavtale.
  • AFP skal beregnes ut fra årene man har hatt i tariffbundet bedrift, og blir dermed en opptjeningsordning.

Det er enighet om et eget seniortillegg (slitertillegg) til de som går av tidlig.

Rammen er 2,8 prosent

Resultatet for lønnsoppgjøret i Virke er i tråd med frontfaget og har en ramme på 2,8 prosent.

Gjelder ikke HUK-området

Ansatte i HUK-området omfattes ikke av dette oppgjøret. Forhandlingene mellom Delta og Virke på HUK-området vil finne sted høsten 2018.

Uravstemning

YS og Virke ble 26. mai enige om årets lønnsoppgjør. De fleste av YS’ krav inn i forhandlingene ble innfridd. Nå sendes resultatet til uravstemning hos medlemmene.

Fristen for å avgi stemme i uravstemningen er 28. mai kl. 12:00.

YS og Delta anbefaler sine medlemmene å stemme JA.

> Last ned uravstemningsdokumentet (pdf)

Spørsmål?

Ta kontakt med Delta Direkte tlf. 02125, e-post [email protected], eller Deltas regionkontorer