Lønnsoppgjøret 2020: Resultatet for kinoansatte er klart

Her på Gullbring kulturanlegg i Bø i Telemark ligger en av kinoene som omfattes av Landsoverenskomsten det nå er forhandlet om.  (Foto: Hans K Hognestad)
Her på Gullbring kulturanlegg i Bø i Telemark ligger en av kinoene som omfattes av Landsoverenskomsten det nå er forhandlet om. (Foto: Hans K Hognestad)

Alle får et generelt tillegg på kroner 1,50 per time, matpengesatsen heves og overtidsgodtgjøringen ved tilkalling øker.

12. november ble det oppnådd enighet i forhandlingene om Landsoverenskomsten for kinoer mellom Delta og Virke. 

- Vi skulle gjerne fått til et bedre oppgjør for våre medlemmer, men i et krevende år så fikk vi et akseptabelt resultat. Medlemmene er sikret en reallønnsvekst, sier Trond Ellefsen, nestleder i Delta. 

Resultatet er har en ramme på 1,7 prosent. Altså i tråd med frontfaget. 

Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger i år.

Spørsmål

Ta kontakt med Delta Direkte tlf. 02125, e-post [email protected], eller Deltas regionkontorer.

Resultatet i korthet

  • Generelt tillegg på kroner 1,50 per time
  • Minstelønnssatsene heves tilsvarende
  • Matpengesatsen heves til kroner 90.
  • Overtidsarbeid som ikke finner sted umiddelbart etter ordinær arbeidstid, skal godtgjøres med minst 2 timer.

Minstelønnssatser fra 1. april 2020

37,5 timers uke

0 år

3 år

6 år

Uten særskilt krav til utdanning  

136,45

142,15

151,55 

Krav om fagbrev eller tilsvarende

149,65

155,35

165,75

35,5 timers uke

0 år

3 år

6 år

Uten særskilt krav til utdanning

144,13

150,15

160,08

Krav om fagbrev eller tilsvarende

158,07

164,09

175,08