Her er resultatet av lønnsoppgjøret i HUK-området i Virke

Alle som omfattes av de seks overenskomstene i dette oppgjøret får sentrale lønnstillegg og sikres reallønnsvekst. Tilleggene tilsvarer det som er gitt i tilsvarende offentlige avtaleområder, det vil si KS (kommunesektoren), og Staten.

Mellomoppgjøret i HUK/Virke-oppgjøret ble forhandlet 20. juni.

Forhandlingene omfattet seks av de sju overenskomstene i HUK-området:

 • Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester m.v.
 • Landsoverenskomst for Barnehager
 • Landsoverenskomst for Utdanning
 • Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning
 • Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner
 • Landsoverenskomst for Virksomheter

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten vil bli forhandlet på et senere tidspunkt, når det foreligger et resultat for sykehusene i Spekter Helse, der YS/Delta og LO nå er i streik.

Nedenfor finner du lønnstilleggene og de andre resultatene for de ulike overenskomstene i korte trekk.

>For detaljert resultater for den enkelte overenskomst, last ned protokollen. Lønnstabeller ligger på side 19 og utover (pdf)

Resultat for landsoverenskomstene som korresponderer med KS-området

Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for Barnehager

Landsoverenskomst for Utdanning

Landsoverenskomst for Virksomheter § 27


Det gis et generelt tillegg til alle pr 1.5.2019

 • Tillegget er fra kr 8 000 til kr 20 000
 • Garantilønnssatser og lønnstillegg for ansiennitet (tabellen) heves fra 1.7.2019
 • Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et generelt tillegg på 3,0 prosent

Eksempler

 • Fagarbeidere får et sentralt tillegg på 12.000 kroner.
 • Fagarbeidere med tilleggsutdanning får 13.000 kroner.
 • De som har treårig høyskoleutdanning får 14.000 kroner.

Lokale forhandlinger

Det er ikke satt av pott til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem i 2019

>For detaljert resultater for den enkelte overenskomst, last ned protokollen. Lønnstabeller ligger på side 19 og utover (pdf)

Resultat for landsoverenskomstene som korresponderer med Staten

Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning

Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner

Landsoverenskomst for Virksomheter § 26

Det gis et generelt prosenttillegg til alle pr 1.5.2019

Lønnstrinn  1 - 46 1,35%
Lønnstrinn 47 - 63 1,55%
Lønnstrinn 64 - 101 1,35%


Lokale forhandlinger

Det ble satt av 1,24 % pr 1.juli til lokale forhandlinger. Forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2019.

For detaljert resultater for den enkelte overenskomst, last ned protokollen. Lønnstabeller ligger på side 19 og utover (pdf)

Last ned:
Kravskjema lokale forhandlinger - museer
Kravskjema lokale forhandlinger - virksomheter
Kravskjema lokale forhandlinger - Høyskoler

Usikker på hvilken avtale som gjelder for deg?