Enighet i kommuneoppgjøret - slik ble resultatet

Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen er forhandlingsleder for YS Kommune.
Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen er forhandlingsleder for YS Kommune. Foto: Liv Hilde Hansen

Deltas medlemmer i kommunene får minimum 10.000 kroner i økt lønn etter at det ble enighet i meklingen tidlig torsdag morgen.

Flere timer på overtid ble Delta/YS Kommune og KS enige om årets lønnsoppgjør. 

– Vi klarte å finne en løsning og unngikk streik, sier Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Løsningen har en ramme på 2,8 prosent og sikrer medlemmenes kjøpekraft.  

– Rammen er høyere enn for frontfaget og dermed tar vi også igjen noe av etterslepet fra fjorårets oppgjør, sier Delta-lederen. 

Thorkildsen er likevel tydelig på at hun gjerne skulle hatt mer og at dette oppgjøret ikke løser utfordringene i kommunal sektor. 

– Lønn avgjørende for rekruttering

– Dette var likevel ikke tiden for å sende kommune-Norge ut i en krevende streik mens vi fortsatt står i en pandemi. Derfor aksepterte vi tilbudet, sier Thorkildsen som er forhandlingsleder for YS kommune, hvor Delta er det største forbundet.  

Meklere og Lizzie meklingskvelden 26.05.2021.jpeg
Fra v. Mekler Torkjel Nesheim, forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen, mekler Tine Kari Nordengen.

– Kommunesektoren står foran en stor rekrutteringsutfordring i årene som kommer. Lønn er helt avgjørende for å sikre at det fortsatt skal være attraktivt å jobbe i kommunene. Dette må KS og kommunene erkjenne, og legge opp sin lønnspolitikk deretter, sier hun. 

Frontfaget endte i år på 2,7 prosent, mens prisveksten er anslått til 2,8 prosent.  

– Kommunalt ansatte har stått og står fortsatt i front i pandemien. Våre medlemmer utgjør ryggraden i kommunale tjenester. Uten dem stopper sektoren. Det ville vært helt urimelig at disse skulle gått ut av årets oppgjør med tapt kjøpekraft, sier Deltas forbundsleder. 

Sentrale lønnstillegg fra 1. mai 2021

Lønnstabell KS 2021.JPG

Last ned tabeller:

Last ned Riksmeklerens møtebok:

Riksmeklerens møtebok 270521 (pdf) 

Generelt tillegg til ledere i kapittel 4

Ansatte i stillingskodene 7003, 7004, 7451, 7453, 7458, 7459, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 2,9 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2021.

Lønn til hovedtillitsvalgt 

Lønnen til frikjøpt tillitsvalgt etter HTA kapittel 3, pkt. 3.5 ble hevet til minimum  kr. 460 000.

Alle tillegg har virkning fra 1. mai 2021.

Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger i kapitel 4: Det er satt av en pott på 1 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. oktober 2021.

Kapitel 3 og 5: Ansatte i kap 3 og 5 forhandler lønn lokalt som vanlig.

Medlemmer i Delta vil få ytterligere informasjon om lokaleforhandlinger fra  tillitsvalgt. 

NB! Medlemmer i Oslo kommune er ikke omfattet av dette oppgjøret.

Forbundene i Unio er i streik

Forbundene i i Unio er i streik. Det betyr at mange av Deltas medlemmer vil ha kollegaer i streik. Alle som ikke streiker skal utføre sine arbeidsoppgaver som vanlig.   

Se Fredagspraten om lønnsoppgjøret

Fredag 28. mai kommer forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen og 1. nestleder Trond Ellefsen, til Fredagspraten for å gi deg siste nytt om lønnsoppgjøret 2021.

Sendingen blir tilgjengelig på delta.no og Deltas Facebook-side fra  ca kl. 12. 

190733946_10157986473896481_3091945334728907485_n.jpg
Se Fredagspraten om lønnsoppgjøret.

 

Har du spørsmål?

Tillitsvalgt på arbeidsplassen

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.