Camilla og Anne Lene er blitt vernepleiere på hjul

Vernepleierne Camilla Lie Strøm (tv.v) og Anne Lene Reinshorn i Haugesund kommune.
Vernepleierne Camilla Lie Strøm (tv.v) og Anne Lene Reinshorn i Haugesund kommune.

- Pandemien har ført til at vi i større grad drar hjem til pasientene våre. I oppfølgingstjenesten, som vi jobber i, hjelper vi pasientene med daglige gjøremål. Her vi har vært nødt til å tenke annerledes.

Vernepleierne Anne Lene Reinshorn (41) og Camilla Lie Strøm (32) i Haugesund kommune forteller om en annerledes arbeidshverdag under pandemien. 

- «Fleksibilitet» er nok et begrep som dekker hvordan situasjon har vært siden mars 2020, forteller de to. 

Anne Lene er fagansvarlig vernepleier  med videreutdannelse i rusproblematikk i rus- og psykiatritjenesten i kommunen, mens Camilla er miljøterapeut (vernepleier med videreutdannelse i psykisk helse).

Begge jobber i oppfølgingstjenesten rus og med LAR-pasienter. Rusmiddelavhengige som blir behandlet med medikamenter for å få en bedre hverdag. 

«Den viktige praten»

De to har tilbragt mye tid i bilen de siste 14 månedene. 

- I normale tider kommer pasientene til våre kontorlokaler for å motta medisiner, samt å bli observert under inntak. Men siden kontorbygget vårt er stengt for besøk under pandemien, så benytter vi to biler til å kjøre medisiner ut til rundt 100 pasienter.

Dette har også gitt muligheter for en mer personlig oppfølging, forteller de to. 

- Når pasientene kommer til kontorene våre, så skjer det ofte sammen med flere andre. Når vi oppsøker dem hjemme får de alenetid med oss. Det å kunne snakke under fire øyne har en verdi. De føler seg tryggere, og praten går lettere. Det er også enklere å ta opp vanskelige ting. Vi kan samtidig trygge dem, spørre hva som oppleves vanskelig uten å bli forstyrret. Og samtidig observere deres fysiske og psykiske helse på en god måte.

- Sånn sett bruker vi mer tid på den viktige praten nå.

De to vernepleierne forteller at de i større grad også hjelper til med praktiske ting som økonomi, NAV-kontakt, telefoner og lignende. Det har også vært mange «walk and talk»-turer hvor de har snakket med pasientene om ting som opptar dem. 

LES OGSÅ: - Vi skal kjempe hardt for våre medlemmer

Kontor i bilen

 Anne Lene og Camilla sier de har utført mange oppgaver fra bilen for å unngå trengsel inn på kontoret og ivareta smittevernet. De er mange som til daglig deler kontorer.

- Vi har både spist lunsj, tatt telefoner, deltatt på teams-møter og skrevet rapport fra bilen. Selv om det også har vært utfordrende, har vi nok samtidig både blitt mer fleksible, løsningsorienterte og effektive under pandemien. Det er ting vi kommer til å ta med oss videre. 

De to vernepleierne forteller at det blant de ansatte nok var litt frykt for å bli smittet av Covid-19 i starten. 

- Vi har hele tiden hatt stort fokus på smittevern, laget kohorter og fulgt alle andre råd og regler. Bekymringen i starten gikk nok mest på om en av oss ble smittet og at alle måtte i karantene. Hva da med pasientene våre?

- Nå er alle vaksinerte, men vi har fremdeles brukergruppa vår å tenke på og ivareta.

LES OGSÅ: Delta varsler streik i seks bykommuner fra 27. mai

Håper på lønnsoppgjøret

Vernepleiere har, som mange andre yrkesgrupper i offentlig sektor, forhåpninger til det pågående lønnsoppgjøret i kommunene (KS). 

- Vi håper KS legger seg på nivå med Spekter.  vi som jobber i kommunen tjener en del mindre enn de på sykehuset. Vi mener og at utdanning skal lønne seg, og at en skal få uttelling for videreutdanning.