- Det viktigste har vært å gjøre barna trygge

Jeanette Gotvassli, barne- og ungdomsarbeider ved Levre skole i Bærum.
Jeanette Gotvassli, barne- og ungdomsarbeider ved Levre skole i Bærum.

Barne- og ungdomsarbeider Jeanette har vært på jobb hele tiden under pandemien. - Utfordrende, men vi har også lært masse, sier hun.

Uten oss stopper kommunal sektor!

Jeanette Gotvassli (29) tilhører en av mange viktige yrkesgrupper som har vært helt avgjørende for at Norge ikke har stoppet helt opp det siste året. 
Som barne- og ungdomsarbeider ved Levre skole i Bærum har hun bidratt til at barna har et trygt og godt sted å være, samtidig som foreldrene er blitt i stand til å utføre sine jobber. 

Men det har langt fra vært smertefritt. 

- Dersom jeg skal betegene det siste året med ett ord så må det bli utfordrende. De stadig skiftene mellom gult og rødt nivå i smittevernet har virkelig bevist hvor fleksible vi er og hvordan vi evner å kaste oss rundt i hverdagen.

LES OGSÅ: Uten oss stopper kommunal sektor

Barna krever tydelige svar

Som barneveileder på femtetrinn, basekoordinator på SFO og lærervikar har Jeanette erfaring fra mange ulike roller under pandemien. 

- For oss er barna alltid viktigst. Det har til tider vært vanskelig å forberede dem på hvorfor vi stadig må bryte opp det mønsteret de er vant til. Og spørsmålene fra dem er mange:
«Hvorfor får vi ikke gå i gymsalen, hvorfor får jeg ikke leke med venninnen min i den andre klassen, hvorfor kan jeg leke bare i det ene uteområdet».

- Da må vi alltid være klare med gode og tydelige svar som skaper mest mulig trygghet. Og egentlig har det godt veldig bra. Barna har kanskje taklet det bedre enn foreldrene. 

Håper på et godt lønnsoppgjør

Jeanette Gotvassli er også plasstillitsvalgt, et verv hun har hatt siden 2015. Og selvfølgelig følger hun godt med i det pågående lønnsoppgjøret.

- Alle ble veldig skuffet i fjor, så nå håper jeg virkelig det er vår tur, sier hun. 

Vervet som tillitvalgt har gått helt fint under pandemien.

- Vi har jo vært fysisk på jobben. Derfor har det ikke vært noe problem for medlemmene å snakke med meg, eller for meg å ta kontakt med dem. 

Jeanette forteller også at arbeidsgiver hele tiden har involverte henne som tillitsvalgt i alt krise- og beredskapsarbeid. 

- Det begynte vi faktisk med før landet stengte ned 12. mars i fjor. Så det arbeidet har jeg deltatt i hele tiden. 

LES OGSÅ: - Vi skal kjempe hardt for våre medlemmer

Har lært mye

Pandemien har snudd opp ned på arbeidshverdagen for Jeanette og kollegaene, men ikke alt er negativt. 

- På mange måter har det vært enklere å se alle barne når de er delt opp i grupper og egne uteområder. Det er utfordrende når alle de 180-200 barna vi har blander seg. Nå har det vært lettere å se de som er blitt stående alene, og ta oss av dem, sier Jeanette - og roser samtidig alle hun jobber sammen med.

- På hele skolen, og alle nivåer, er vi blitt mye flinkere til å samarbeide. Vi har i tillegg en ledelse som er veldig gode på å framsnakke alle yrkesgrupper vi har. Det er veldig viktig for samholdet og miljøet, sier hun.