Helsefagarbeider Torill: - Det var vondt å se frykten i øynene på beboerne

Helsefagarbeder og hovedtillitsvalg i Gran kommune, Torill Bang, mener både de ansatte og sektoren generelt trenger et skikkelig løft. - Det må bli slutt på det ensidige fokuset om å kutte kostnader og skjære ned på bemanningen.
Helsefagarbeder og hovedtillitsvalg i Gran kommune, Torill Bang, mener både de ansatte og sektoren generelt trenger et skikkelig løft. - Det må bli slutt på det ensidige fokuset om å kutte kostnader og skjære ned på bemanningen.

Helsefagarbeider Torill sier det siste året har vært angstpreget. - Det verste var likevel å se frykten til beboere jeg ikke kjente da jeg kom inn i fullt smittevernutstyr.

Torill Bang (37) har i likhet med mange andre helsearbeidere vært gjennom et tøft år siden pandemien traff oss. 

- Det har vært mye angst. Angst for å ta med meg smitte inn på sykehjemmet, for å bli smittet selv, for å ta med meg smitte hjem til mine og for å gjøre feil. 

Helsefagarbeideren, som også er fersk hovedtillitsvalgt i Gran kommune på Hadeland, jobber til daglig på Markatun Sykehjem.

Hun har mange tanker om den følelsesmessige belastningen det har vært å jobbe under pandemien. 

- Du må hele tiden sette dine egne følelser til side, opptre profesjonelt å skape ro og trygghet for de du skal hjelpe. Det er tøft, selv om vi er aldri så godt trent, forteller Torill. 

Åtte timer i smittevernutstyr

I en periode ble hun også omplassert til en annen institusjon i kommunen hvor det var et aktiv smitteutbrudd. 

- Da var det åtte timer i fullt smittevernutstyr. Du ble sår i nesa, tør i slimhinnene og det var helsemessig veldig utfordrende. Selv om vi er utdannet til også å takle dette, er det noe helt annet å stå mitt i et utbrudd med et dødelig virus. Ikke minst fordi frykten for å gjøre feil hele tiden ligger der. 

Det som virkelig gjorde inntrykk på henne var likevel hvor redde hun så at beboerne ble da de kom inn i fullt smittevernutstyr. 

- Jeg så jo ut som romvesen, og de jeg kom inn til kjent meg ikke heller. Flere av dem er dessuten avhengig av å se munnen min for å oppfatte hva jeg sier. Ikke rart de ble redde, forteller hun.

Godt samarbeid med sykepleiere 

Hun roser samarbeidet med sykepleiere og andre fagpersoner under pandemien. 

- Etter hvert fikk vi på plass veldig gode rutiner, og da kommer også tryggheten på en helt annen måte. Nå føler jeg at vi har kontroll, selv om jeg fortsatt kjenner litt på angsten.

Føler du at du har gjort noen forskjell for andre under denne perioden?

- Ja! Da det var som mest lukket, var jo vi den eneste sosiale omgangen beboerne hadde med andre mennesker. Og samtidig var vi den eneste de pårørende kunne henvende seg til for å høre hvordan det var med deres kjære. Det betydde nok mye for begge parter.

Både ansatte og sektoren trenger et skikkelig løft

Torill Bang blir ivrig når hun snakker om det pågående lønnsoppgjøret og framtida for faget sitt og helsesektoren generelt.

- Det må bli slutt på det ensidige fokuset om å kutte kostnader og skjære ned på bemanningen. Helsesektoren trenger et skikkelig løft, og vi som jobber her må få betalt for den kompetansen vi har. Vi er en veldig viktig ressurs i velferdsstaten. At mange jobber på nedslitte sykehjem og andre institusjoner er tungt i seg selv. At vi i tillegg skal ha dårlig betalt hører ingen steder hjemme. Nå må det være vår tur, sier Torill Bang.

LES OGSÅ: - Vi skal kjempe hardt for våre medlemmer
 
Avslutningsvis minner hun også om det store behovet det er for helsefagarbeidere i årene som kommer. 

- Da er lønn utrolig viktig for å sikre den rekrutteringen vi er så avhengig av, sier hun.