Delta-debatt: Hvordan kan vi lære mer på jobben?

Paneldebatt med KS-leder Tor Arne Gangsø, prosjektleder i AFI, Arild Steen, stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Nils Kristen Sandtrøen (Ap), og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen. Debattleder Knut Roger Andersen (til høyre).
Paneldebatt med KS-leder Tor Arne Gangsø, prosjektleder i AFI, Arild Steen, stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Nils Kristen Sandtrøen (Ap), og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen. Debattleder Knut Roger Andersen (til høyre). Foto: Siv M. Bjelland

Det stilles stadig større krav til kompetanse hos medarbeidere i offentlig tjenesteyting. Ledere tar ikke nok ansvar for kompetanseutvikling og læring på arbeidsplassen. Hva kan vi gjøre for å lære mer på jobben?

På et møte på Litteraturhuset i Oslo onsdag 13. august presenterte seniorforsker Anne Grethe Solberg hovedfunnene i AFI-rapporten Arbeidsplassen som læringsarena (pfd). Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Delta.

Se den direktesendte debatten i opptak: (teksten fortsetter etter video-opptaket)

Et hovedfunn i rapporten er at at ledere i offentlig tjenesteyting ikke gjør nok for å ta kompetanseutvikling og læring på arbeidsplassen på alvor.

Les vår nettsak om hovedfunnene her: AFI-rapport avdekker: Arbeidet med kompetanse er tilfeldig og lite tilrettelagt

Paneldeltakerne fikk spørsmålet: Hva kan vi gjøre for å lære mer å jobben?

Panelet besto av KS-leder Tor Arne Gangsø, prosjektleder i AFI Arild Steen, stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Nils Kristen Sandtrøen (Ap), og forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen.

KS-lederen: - Kompetanse krevende tema

- Vi er enige om at ansvaret for medarbeidernes kompetanse må deles mellom arbeidstakerne, arbeidsgiverne, myndighetene og utdanningsinstitusjonene. Kompetansetilbudet må bygge på behov som tjenesten har, sa KS-leder Tor Arne Gangsø.

KS-lederen representerer en arbeidsgiver med nesten 500.000 ansatte.

KS-lederen skrøt av å ha noen av landets mest velutdannete medarbeidere. Den grå kommunearbeideren finnes ikke lenger. Og det stilles stadig nye krav til medarbeidernes kompetanse.

I våre dager opplever medarbeidere at de må ta stadig større ansvar for å utvikle sin egen kompetanse.

- Arbeidsplassen er den viktigste læringsarenaen, og kompetansen må være tilgjengelig for alle medarbeiderne, sa han. Det er KS og Delta helt enige om.

Gangsø er ikke uenig i at folk som tar mer utdanning må få noe igjen i form av god karriereutvikling og lønnsutvikling, men trakk fram mening, motivasjon og mestring som viktigst.

Mathilde Tybring-Gjedde (H): - Etterlyser bedre samarbeid og bedre ledelse

Stortingsrepresentanten fra Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde mener  utviklingen har gått veldig langt i en akademisk og teoretisk retning.

- På arbeidsplassene har det blitt for mye rapportering og skjemaer, sa hun og etterlyste bedre samarbeid.

Tybring-Gjedde mener vi trenger en bedre utdanningspolitikk og ønsker en tillitsreform i offentlig sektor der ansatte gis mer tillit.

Nils Kristen Sandtrøen (Ap): - Hele stillinger i et regulert arbeidsliv

Stortingspresenresentanten fra Arbeiderpartiet, Nils Kristen Sandtrøen, trakk fram heltid og behovet for flere hele faste stillinger.

- Du får ikke mye kontinuitet i opplæringen på arbeidsplassen kolleger imellom hvis folk bare er innom av og til, sa han.

Ap-representanten etterlyste bedre kvalitet på utdanningene.

- Vi må kreve at utdanningsinstitusjonene leverer utdanninger som arbeidslivet trenger, sa Sandtrøen.

KS tok sine kommunale ledere i forsvar

KS-lederen Tor Arne Gangsø gjorde en hederlig jobb med å forsvare de kommunale lederne, som i kartleggingen får mye av ansvaret for at kompetansearbeidet ikke er bra nok i kommunene.

- Kommunale ledere pålegger ikke sine medarbeidere rapportering, men ledere avkreves rapportering fra staten. Dét er det bare staten som kan gjøre noe med, sa han.

- Et stabilt arbeidsmiljø der alle jobber i så store stillinger som mulig er viktig for en god kompetanseutvikling. Men kommunene leverer tjenester 24 timer i døgnet, derfor er vikarproblematikken stor. Vi må finne en balanse, sa Gangsø.

Arild Steen, AFI: Advarte mot "Excel-ledelse"

Behovet for bedre ledelse for å få til bedre læring på jobb gikk som en rød tråd gjennom debatten.

Møteleder Knut Roger Andersen spurte prosjektleder ved AFI, tidligere AFI-leder, Arild Steen om  hva som har sjokkert ham mest i dette kartleggingsarbeidet.

- Jeg er mest sjokkert over dårlige ledere, sa Steen.

Han mener det er på tide at ledere i offentlig tjenesteyting begynner å hente inspirasjon fra andre fagfelter enn det private næringslivet.

- Ledelse har blitt enda mer krevende etter korona. Det må bli slutt på å lede etter Excel-prinsippet, sa han.

Delta-lederen: - Vi må skjerpe oss

Delta har vært og er opptatt av kompetanseutvikling, og betydningen av å satse på de ansatte. Å beherske digitale læringsmetoder er helt avgjørende, mye læring skjer på jobben og arbeidsplassen som læringsarena kommer til å bli enda viktigere framover.

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen trakk fram behovet for flere hele, faste stillinger og behovet for enda mer fokus på læring på arbeidsplassen.

Hun levner ingen tvil om at ledere kan bli langt flinkere til å ha struktur, mål og planer utfra virksomhetens og ansattes kompetansebehov.

- Jeg tror ansatte og tillitsvalgte har motivasjonen til å lære mer, men vi må komme oss vekk fra bare fine ord og taler. Jeg vil stresse at vi er for omstendelige, og at arbeidet går for sakte. Vi må alle skjerpe oss for å få dette til, sa Thorkildsen.

Og bare så det ikke er noen tvil:

- Delta vil være med for å lykkes både sentralt og ikke minst med alle våre dyktige tillitsvalgte lokalt.

Debattlokale under korona AFI rapport kompetanse foto Siv M Bjelland
Det var kø og deltakere måtte avvises i døren på grunn av plassmangel og smittevern, da Delta arrangerte debatt i regi av "Møteplass Oslo". Gikk du glipp av debatten kan den ses i opptak. Du finner lenke til opptaket i denne artikkelen. Foto: Siv M. Bjelland