Forhindret på grunn av uvær - kan arbeidsgiver trekke deg i lønn?

Andre virkemidler enn lønnstrekk bør vurderes først, når arbeidstakeren ikke kan lastes for det ureglementerte fraværet.
Andre virkemidler enn lønnstrekk bør vurderes først, når arbeidstakeren ikke kan lastes for det ureglementerte fraværet. Foto: Colourbox

Snø, flom, vind og kulde kan gjøre det vanskelig å komme på jobb. Hva er reglene hvis du kommer for sent eller uteblir fra jobb på grunn av været?

Ved uvanlige værforhold risikerer mange ansatte å komme for sent på jobb eller utebli helt på grunn av uframkommelige veier, innstilte tog eller busser.

Dette varer gjerne en kort periode slik at arbeidstaker kan finne hensiktsmessige løsninger ved å kontakte sin arbeidsgiver.

Oppmøteplikt i uvær?

Du som arbeidstaker har i utgangspunktet ansvar for å komme deg på jobb i tide, selv om det er uvanlige værforhold og vansker med å komme seg fram. 

Hvis du likevel kommer for sent, eller ikke kommer i det hele tatt, og det åpenbart gjelder forhold utenfor din kontroll, vil det ikke være et brudd på arbeidsavtalen. Arbeidsgiver har ikke rett til å gi deg advarsel når det ville vært umulig å planlegge seg ut av situasjonen. 

Hva kan du gjøre?

Ansvaret er altså ditt for å komme deg på jobb, uansett vær og vind. Men hvis uhellet er ute og du ser at det ikke er mulig å rekke fram i tide, skynd deg å si ifra. Du har plikt til å gi beskjed så raskt du kan, hvis du blir forhindret. 

Linn portrett høyde  foto Siv M Bjelland.jpg
Linn Tjensvold er advokat på arbeidslivsavdelingen i Delta. Foto: Siv M. Bjelland

Hvis du tidlig har dialog med din nærmeste leder, er det muligheter til å finne ut av det sammen. Det er viktig at dere blir enige om løsninger som kan fungere for begge parter.  

Gode løsninger i situasjonen som har oppstått

Arbeidsgiver har muligheten til å gi fraværet som lønnet fri, heller enn å tolke regelverket stivbent og legge hele ansvaret over på den ansatte. 

Hvis fraværet kommer opp i et visst omfang, kan det være at arbeidsgiver foreslår uttak av ferie eller avspasering.  Uttak av fridager er ikke den eneste tenkelige løsningen. Dette gjelder særlig bruk av feriedager som er en lovbestemt rettighet med god grunn.

I en slik situasjon mener Delta arbeidsgiver bør tilstrebe å vise fleksibilitet, og gå i dialog med deg som arbeidstaker om løsninger. Hvis du har havnet i en situasjon som står utenfor din kontroll, og attpåtil blir tvunget til å ta ut ferie, kan det framstå urimelig. 

  • Kan dere heller finne en løsning der du jobber inn noe av tiden på et senere tidspunkt? 
  • Har du mulighet til fjernarbeid i den ekstraordinære situasjonen som har oppstått`? 

Bruk av avspasering eller ferie kan komme som en av flere muligheter, men det bør antagelig være et virkemiddel som kommer et stykke ned på lista etter at mange andre steiner er snudd. 

Trekk i lønn, selv om det ikke er din skyld?

Vår erfaring er at partene i arbeidsforholdet pleier å finne løsninger på dette, som ikke innebærer trekk i lønn. Trekk i lønn må være det siste som vurderes. 

Hvis arbeidsgiver likevel fremmer krav om trekk i lønn, eksempelvis på grunn av et fravær som har vart en stund på grunn av uværet, så er det greit at du kjenner til reglene.

Du som ansatt bærer i utgangspunktet det økonomiske ansvaret for at du klarer å stille på jobb, som avtalt i arbeidskontrakten. Lønn utbetales utfra når du faktisk har vært på jobb. 

Arbeidsgiver kan i prinsippet holde tilbake lønn som ikke er utbetalt, begrunnet i manglende oppmøte på jobb. Sannsynligvis skal det mye til å få lønnstrekk for å komme litt for sent, hvis det er på grunn av forsinkelser ved uvær. 

Trekk i lønn kan ikke foretas av arbeidsgiver uten at det er avtalt. Avtale om lønnstrekk må inngås skriftlig i hvert tilfelle, og må begrunnes konkret. Andre virkemidler enn lønnstrekk bør vurderes først, når arbeidstakeren ikke kan lastes for det ureglementerte fraværet. 

Vårt fremste råd er at du har dialog med arbeidsgiver, viser at du har til hensikt å komme på jobb så snart det er forsvarlig, samt at du ønsker andre alternativer enn trekk i lønn. 

Denne artikkelen er sammenfattet av kommunikasjonsseksjonen i Delta, i samarbeid med arbeidslivsavdelingen.