Følg oppfordringen fra Delta-leder Trond Ellefsen. Bli med når vi sender direkte fra framleggingen av en ny Fafo-rapport om oppgavedeling.
Følg med på Deltas Facebook-side 15/2 kl 09.00.

Mens du venter, les om oppgavedeling her: