Om Fotterapeutforbundet

Fotterapeutforbundet er yrkesorganisasjonen for autoriserte fotterapeuter i Norge. Vi ivaretar medlemmers faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Fotterapeutforbundet ble stiftet i 1952 og har i dag over 1000 medlemmer. Våre medlemmer er autoriserte fotterapeuter og underlagt Helsepersonelloven.

Vi jobber med å:

  • styrke fotterapeut utdannelsen
  • heve fotterapeuters kompetansenivå
  • bedre status og kjennskap til tittelen ”autorisert fotterapeut”
  • gi fotterapeuten en mer framtredende posisjon i det norske helsevesen

Fotterapeutforbundet er en av flere yrkesorganisasjoner tilknyttet Delta som er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Våre medlemmer blir derfor automatisk også Delta-medlemmer. Delta er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). 

Se hvilke fordeler du vil få ved å være medlem i Fotterapeutforbundet, Delta/YS, og SMB.

forside_brosjyre_webversjon.jpg

Fotterapeutforbundet er medlem i den internasjonale føderasjonen av fotterapeutorganisasjoner,  FIP ble grunnlagt i 1947 og har fokus på globalt lederskap og internasjonal utvikling av det medisinske fagfeltet podiatri. FIP har medlemsorganisasjoner i 25 land på seks kontinenter.