Representantskap

Representantskapet er forbundets øverste myndighet og består av sentralstyret, en delegat fra hver krets, en IFID-representant, en FMS-representant, en representant fra lærergruppen og Delta.

Representantskapsmøtet behandler bl.a. handlingsprogram, budsjett/regnskap, og velger representanter til Sentralstyret og komiteer/utvalg. Møtet avholdes innen 1. mai annen hvert år (partallsår). 

Representantskapsmøte 2022

Representantskapsmøte 2022 ble avholdt den 23. april på Thon Hotel Opera i Oslo. 

Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet. De treffer avgjørelser i alle organisasjonsmessige saker, og består av kretsledere, IFID, FMS og sentralstyret. På Fotterapeutforbundets representantskapsmøte har Delta og Lærergruppen møte, tale og forslagsrett.

Medlemmer av Fotterapeutforbundet forøvrig kan delta som observatører for egen regning. Rettighetene deres fastsettes i forretningsorden. Ønsker du å delta som observatør må du melde deg på, ved å sende inn en epost til [email protected] innen 1. april. 

Neste Representantskapsmøte 2024

20. april 2024