Medlemskap i Fotterapeutforbundet

Medlemskap i Fotterapeutforbundet
© Fotterapeutforbundet

Fotterapeutforbundet (FTF) gjør deg synlig, gir identitet og status. Som medlem har du mange fordeler. I tillegg har du også kollektivt medlemskap av Delta og SMB Norge. Her finner du en oversikt.

 1. Forbundsnålen tilsendt ved innmelding.
 2. Retten til å bruke forbundsmerket (logoen) – et kvalitetstempel.
 3. Rådgivning på telefon og e-post.
 4. Årlig medlemsbevis til å henge i klinikken.
 5. Årlig fagkongress.
 6. Digitalt HMS-abonnement.
 7. Faglig oppdateringskurs/webinar og fagdager tilpasset fotterapeuter.
 8. Et faglig og sosialt nettverk, lokalt og nasjonalt.
 9. Den lovpålagte NPE forsikringen rabattert.
 10. Skreddersydd klinikkforsikring tilpasset fotterapeuter.
 11. Jevnlige oppdateringer om endringer i aktuelt lovverk.
 12. Brevmaler, brosjyrer og plakater til nedlasting.
 13. Tilgang til Fotterapeutforbundets innloggede nettsider: www.fotterapeutforbundet.no
 14. Medlemsbladet Fotterapeuten 4 gnr pr år.
 15. Markedsføring av Fotterapeuter med film og annonser i ulike fora.
 16. Markedsføring av autoriserte fotterapeuter via nettsiden www.finnfotterapeut.no
 17. Kollektivt medlemskap i Delta hvor du kan søke om fag- og kursstipend.
 18. Kollektivt medlemskap i SMB Norge med mange kurstilbud og juridisk rådgivning.

Vi arbeider aktivt for å heve yrkesgruppens status.

I Fotterapeutforbundet har vi fokus på livslang læring, det er vi pliktet til iflg lovverket. Vi sørger for at du som medlem får tilbud om både etterutdanning, videreutdanning, kurs og fagkvelder som bidrar til å heve din kompetanse. I tillegg får du både et faglig og et sosialt nettverk.

Medlemsblad, nettsider og Sosiale medier

Via medlemsbladet Fotterapeuten, nettsidene og sosiale medier våre kan du blant annet få faglig inspirasjon, oversikt over kurs og andre arrangementer, og ikke minst følge med i hva som skjer i faget og forbundet.

Politisk arbeid

Delta/Fotterapeutforbundet har direkte kontakt med politikere og forvaltningen. Det gir oss innflytelse når det gjelder utdanning, videreutdanning og etterutdanning innenfor faget. 

 • Jobber for felles interesser
 • Jobber for å fremme faget/yrket
 • Jobber med å styrke faget
 • Innflytelse på fagets framtid

Fire medlemskap i ett 

Fotterapeutforbundet er en interesseorganisasjon, og sammen med våre samarbeidspartnere Delta, SMB Norge og FIP (International Federation of Podiatrists) har vi større påvirkningskraft. 

4 logoer 2D.jpg

Delta/YS

Ved kollektivt medlemskap i Delta/YS kan du søke om fag- og kursstipend og kan benytte deg av diverse kurs. Rabattavtalene som YS har forhandlet frem på vegne av sine medlemmer, gir deg gode tilbud på blant annet banktjenester, forsikringer og reiser. Sjekk det ut:

SMB Norge

Ved kollektivt medlemskap av SMB Norge - dinbedrift.no (tlf: 233 57 010) kan du benytte deg av mange medlemsfordeler som forsikring og pensjon, maler og rutineguider, bedriftshelsetjeneste, HMS, juridisk rådgiving, kurs og aktiviteter. I tillegg er det gode rabattavtaler med diverse firmaer. Sjekk det ut:

Internasjonal tilknytning med FIP

FIP er det internasjonale forbundet: Forkortelsene står for Fèdèration Internationale des Podologues - International Federation of Podiatrists.