Dette vedtok kongressen 2020

Disse tre skal lede Delta fram til kongressen i 2024 . Lizzie Ruud Thorkildsen (i midten) er valgt til forbundsleder, Trond Ellefsen 1. nestleder og Marit Solheim 2. nestleder. (Foto: Nadia Frantsen og privat)
Disse tre skal lede Delta fram til kongressen i 2024 . Lizzie Ruud Thorkildsen (i midten) er valgt til forbundsleder, Trond Ellefsen 1. nestleder og Marit Solheim 2. nestleder. (Foto: Nadia Frantsen og privat)

Deltas kongress er for første gang gjennomført digitalt. Med delegatene koblet opp fra hjem og kontorer over hele landet er det valgt nytt hovedstyre og vedtatt nye styringsdokumenter for de neste fire årene.

Nytt hovedstyre

Kongressen har valgt et nytt hovedstyre. Lizzie Ruud Thorkildsen er gjenvalgt som leder i Delta. Nestleder Trond Ellefsen, Ålesund, er valgt som 1. nestleder og Marit Solheim, Førde, er ny 2. nestleder. I hovedstyret for øvrig er det flere nye navn.

> Her er Deltas nye ledertrio og hovedstyre

Nye styringsdokumenter

Kongressen har vedtatt følgende styringsdokumenter:

  • Prinsipprogram 2021-2024
  • Økonomiplan for 2021-2024
  • Hovedsatsingsområder for 2021

Fem hovedsatsningsområder

Kongressen vedtok fem hovedsatsningsområder for 2021:

  • Delta skal arbeide for å styrke medlemmers og tillitsvalgtes muligheter for å forbli attraktiv arbeidskraft ved at de får brukt, verdsatt og utviklet sin kompetanse.
  • I et arbeidsliv i rask endring skal Delta jobbe for at medlemmene har et trygt, forsvarlig og godt arbeidsmiljø med en hensiktsmessig organisering og med mest mulig hele og faste stillinger.
  • Delta skal fortsette arbeidet med å tilpasse organisasjonen til endringene i samfunnet og arbeidslivet. Vi skal videreutvikle samarbeidet internt i YS.
  • Delta skal ytterligere styrke arbeidet med å rekruttere og beholde aktive medlemmer og tillitsvalgte. Delta vil fortsette arbeidet med å bruke ny teknologi og digitalisering for å kunne gi en bedre medlemsopplevelse og gjøre tillitsvalgtes hverdag enklere.
  • Delta fortsetter arbeidet for at alle skal få pensjon fra første krone.

> Les mer om hovedsatsningsområdene 

Nytt prinsipprogram for 2021-24

Raskere endringstempo i samfunnet og arbeidslivet påvirker hvordan Deltas medlemmer har det, og vil få det, på jobben. Det nye prinsipprogrammet skal svare på hvordan Delta møter utfordringene.

>Les mer om det nye prinsipprogrammet

Tariffpolitiske retningslinjer

Kongressen har vedtatt en oppdatering av de tariffpolitiske retningslinjene for 2020-22. Oppdateringene er stort sett knyttet til den økonomiske situasjonen, pensjon og erfaringer fra koronapandemien.

Les mer om endringene

Resolusjoner

Årets tillitsvalgt og årets arbeidsgiver

I forbindelse med kongressen er Deltas pris til årets tillitsvalgt og årets arbeidsgiver delt ut.

I år går tillitsvalgtprisen til Deltas foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus, Kajsa Liljefors.

> Kajsa er årets tillitsvalgt

Deltas arbeidsgiverpris 2020 går til foretaksledelsen i Helse Bergen. De får prisen for svært godt samarbeid med tillitsvalgte og ansatte i krevende tider.

> Årets arbeidsgiver 2020