Disse er innstilt til ny ledertrio i Delta

Lizzie Ruud Thorkildsen (t.v.), Trond Ellefsen og Marit Solheim er innstilt som ledertrio i Delta for perioden 2020-2024. (Foto: Nadia Frantsen og Siv M. Bjelland)
Lizzie Ruud Thorkildsen (t.v.), Trond Ellefsen og Marit Solheim er innstilt som ledertrio i Delta for perioden 2020-2024. (Foto: Nadia Frantsen og Siv M. Bjelland)

Lizzie Ruud Thorkildsen er innstilt som forbundsleder, Trond Ellefsen foreslås som 1. nestleder og flertallet i valgkomitéen innstiller på Marit Solheim som 2. nestleder. Dette kan bli den nye ledertrioen i Delta.

Hvert fjerde år er det kongress i Delta. Da velges det ny politisk toppledelse, hovedstyre og kontrollutvalg for de kommende fire årene. I år skal dette skje på heldigitale kongressen 25. november. 

Valgkomiteen, som ble oppnevnt av representantskapet i 2019, har hatt som oppgave å finne kandidater til ny ledertrio og kontrollutvalg for perioden 2020-2024. Øvrige hovedstyremedlemmer ble nominert fra valgkretser landet rundt tidligere i år.

LES MER: Disse er nominert fra valgkretser

Valgkomiteen har jobbet systematisk siden starten av mars. Medlemmer og tillitsvalgte har gjennom nyhetsbrev og andre kanaler blitt oppfordret til å komme med innspill om kandidater til de ulike vervene.

LES OGSÅ: Sentral valgkomité har startet arbeidet

- Fram til fristen 1. juni var det kommet inn seks forslag på kandidater til ledertrioen. En av disse trakk seg 30. juni, forteller leder av valgkomiteen, Wenche Murbræch.

Hun kan også opplyse om at det for første gang er fremmet en flertallsinnstilling til kongressen. Valgkomiteen maktet ikke å komme fram til en enstemmig innstilling rundt 2. nestledervervet.

- Vi har jobbet svært grundig, intervjuet og hentet inn referanser på alle kandidater og hatt lange og gode diskusjoner. At vi likevel ikke maktet å lande på en enstemmig innstilling synes jeg er helt greit. Det er en bekreftelse på at Delta er en breddeorganisasjon som samler mange yrkesgrupper og interesser. Da speiles også det i de demokratiske prosessene våre, sier Murbræch. 

Disse er vurdert av valgkomitéen

Lizzie Ruud Thorkildsen (58) er enstemmig innstilt som forbundsleder. Hun har hatt dette vervet i Delta siden 1. november 2018 da Erik Kollerud ble valgt til YS-leder. Før det var hun 1. nestleder. Thorkildsen er utdannet helsesekretær, og har vært tillitsvalgt på fulltid siden 2002. Hun kom inn i Deltas hovedstyre i 2004 og ble 1. nestleder i Delta i 2012 (gjenvalgt i 2016).

Delta_Lizzie_feb2020_04 kopi-1600px
Lizzie Ruud Thorkildsen. (Foto: Nadia Frantsen)

Trond Ellefsen (57) er enstemmig innstilt som 1. nestleder. Han har fagskoleutdanning i akvakultur og høyskoleutdanning i internasjonal markedsføring og human resources (HR). Han var hovedtillitsvalgt i Ålesund kommune fra 1999 til 2012. Ble valgt til 2. nestleder i Delta i 2012 (gjenvalgt i 2016). Han rykket opp som nestleder da Ruud Thorkildsen ble leder i 2018.

Delta_Trond_05 kopi-1600px
Trond Ellefsen. (Foto: Nadia Frantsen)

Marit Solheim (53) er innstilt som 2. nestleder med 7 av valgkomiteens 11 stemmer. Hun har kulturutdanning fra Høyskolen i Bø. I tillegg har hun tatt årsstudium for tillitsvalgte gjennom Delta, og et år med arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun er nå hovedtillitsvalgt i Sunnfjord kommune. Har vært hovedtillitsvalgt siden 2005, en periode som representantskapsmedlem og har sittet i hovedstyret siden 2016.

Marit Solheim
Marit Solheim

Mari Halvorsen Sundgot (31) fikk 4 av valgkomiteens 11 stemmer som kandidat til 2. nestleder. Hun jobber som Lufttrafikktjenestefullmektig i Avinor Flysikring AS. Hun har siden 2016 vært hovedtillitsvalgt for Delta Luftfart, og nestleder i MO-en siden mars 2019. Sundgot har blant annet utdanning innen lufttrafikktjeneste (flygeleder), prosjektledelse, samt en bachelorgrad i psykologi med fordypning i arbeidspsykologi. 

mari-halvorsen-sundgot2
Mari Halvorsen Sundgot

Jim-Andre Andreassen (26) var også foreslått som kandidat til ledertrioen.

Artikkelen fortsetter under faktaboksen

Dette er sentral valgkomité

Valgkomiteen ble valgt på Deltas representantskap i 2019 med følgende sammensetning

 • Region Nord:         Bjørn Hovde.
 • Region Midt:          Gunnar Søberg.
 • Region Sør-Vest:   Wenche Murbræch.
 • Region Vest:          Randi Rambjørg.
 • Region Sør-Øst:     Jonill Engesæter.
 • Region Sør-Øst:    Helle Natland.
 • Region Innlandet: Iver Breisjøberg.
 • YO:                          Leila Langø.
 • Privat:                     Mette Bolkan.
 • Spekter u/helse:   Line Henriette Paulsen.
 • Stat:                        Siv Anita Nordås Lervik.

Komiteen konstituerte seg 04.03.2020 med følgende resultat:
Leder:        Wenche Murbræch.
Nestleder: Helle Natland.
Sekretær:  Bjørn Hovde.

Ved utgangen av april satte region Sør-Øst inn sine varaer, Bente Bø og Lene Stokke.

YO satte også inn sin vara, Arnt Steffensen.
På møte 14.05 2020 ble Randi Rambjørg valgt til ny nestleder.

Sentral valgkomité har hatt 2 fysiske samlinger og 7 digitale møter.

Innstilt til kontrollutvalget

Til den viktige jobben i kontrollutvalget har sentral valgkomité foreslått følgende:

Leder: Ritha Bye
Nestleder: Tore Hatlevik
Medlem: Jonny Ånonli

Varamedlemmer:
1. Lars Askerød
2. Kristi Skare
3. Kari Marie Hammerstad

Rune Kristian Haugen og Remi Marents var også foreslått til kontrollutvalget, men ble ikke innstilt.