Tone Lie Nilsen er årets tillitsvalgt i 2023

Tone Lie Nilsen er årets tillitsvalgt i Delta.
Tone Lie Nilsen er årets tillitsvalgt i Delta. Foto: Siv M. Bjelland

Tydelig og tøff. Full av energi. Tone Lie Nilsen har vunnet fram i svært krevende saker og forhandlinger for medlemmene. Nå er hun årets tillitsvalgt i Delta.

Hvert år deler Delta ut en pris til en av sine 3000 tillitsvalgte. I år går prisen til foretakstillitsvalgt Tone Lie Nilsen ved Sykehuset Østfold.

– Dette er en tillitsvalgt som har vunnet fram i mange svært krevede saker og forhandlinger for medlemmene sine. Det gjelder både tøffe lønnsforhandlinger og saker hvor medlemmene har fått fast stilling eller økt stillingsbrøk. Tone Lie Nilsen er tydelig og tøff, men har samtidig en konstruktiv dialog med arbeidsgiveren. Det har gjort at Delta har fått en sterk og tydelig posisjon på Sykehuset Østfold, sa prisutdeler og nestleder i Delta, Marit Solheim, da den høythengende utmerkelsen ble delt ut under festmiddagen på Deltas representantskap på Fornebu.

–  For meg betyr det veldig mye å være til nytte for noen og at jeg kan hjelpe medlemmene i arbeidslivet slik at det som er mørkt en dag kan bli lyst. Den indre motivasjonen for å ville hverandre vel er det som driver meg, sier en overrasket og svært glad prisvinner. 

Hun trekker også samarbeidet med arbeidsgiver og kolleger som viktig.

Mange nye medlemmer

Tone Lie Nilsen har mer energi enn de fleste, og denne energien kommer Deltas medlemmer til gode.

–  Hun er alltid positiv i møte med medlemmene sine og har en utstråling som får de til å kjenne at de blir hørte, tatt vare på og verdsatt, sier Marit Solheim.

Uredd tillitsvalgt

Juryen legger også vekt på at hun sørger for god synlighet for Delta og at hun er god til å få flere og flere til å melde seg inn i Delta. Sykehuset Østfold har også fått mange Delta-tillitsvalgte mens Tone Lie Nilsen har vært foretakstillitsvalgt.

– Hun er veldig engasjert og respektert i sin region, men også langt ut over den. Tone Lie Nilsen er en frittalende og uredd tillitsvalgt som ikke går av veien for å skape debatt eller utfordre etablerte sannheter. Det er gode og viktige egenskaper for en tillitsvalgt.

Deltas nestleder er glad for å dele ut tillitsvalgtprisen:

– Det er flott å kunne framheve personer som har ivaretatt rollen som tillitsvalgt på en måte som kan være til eksempel og inspirasjon for andre. Deltas tillitsvalgte er vårt viktigste ansikt utad og er de fremste til å gi medlemmene våre den hjelpen og støtten de trenger og fortjener.

Trond og Marit årets tillitsvalgt Tone Lie Nilsen foto Siv M Bjelland.jpg
Trond Ellefsen og Marit Solheim gratulerer årets tillitsvalgt i Delta, Tone Lie Nilsen. Foto: Siv M. Bjelland

Prisen «Årets tillitsvalgt»

Delta deler hvert år ut en tillitsvalgtpris. Prisen er et reisestipend til en verdi av 15.000, - kroner, samt et diplom.

Juryen skal legge vekt på

 • dyktige og profesjonelle tillitsvalgte
 • medlemsvekst
 • markering av Delta på en positiv måte
 • oppnådd positiv omtale av Delta enten på arbeidsplassen og/eller i media
 • han eller hun må ha gode relasjoner til arbeidsgiver
 • skal kunne motivere og inspirere medlemmene i det lokale leddet til innsats for Delta
 • bidra til å skape et godt miljø blant tillitsvalgte og medlemmer
 • initiativ og kreativitet i utføringen av vervet som tillitsvalgte

Tidligere vinnere

 • 2022Marit Rindem Garaas, hovedtillitsvalgt i Flesberg
 • 2021: Arnt Ove Pettersen, hovedtillitsvalgt i Narvik kommune
 • 2020: Kajsa Liljefors, foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus
 • 2019: Gunde Sola, foretakstillitsvalgt ved Stavanger universitetssykehus
 • 2018: Vidar Nilsen, hovedtillitsvalgt Fredrikstad kommune
 • 2017:  Wenche Murbræch Hovedtillitsvalgt i Flekkefjord
 • 2016: Arnt Steffensen, leder for Kost- og ernæringsforbundet
 • 2015: Marit Solheim, hovedtillitsvalgt for Delta i Førde kommune
 • 2014: Cathrine Berge, hovedtillitsvalgt i Arendal kommune
 • 2013: Vibeke Bjørkeli, hovedtillitsvalgt i Nordre Land kommune
 • 2012: Heidi Olsen, hovedtillitsvalgt i Nesseby kommune
 • 2011: Trond Ellefsen, hovedtillitsvalgt i Ålesund kommune
 • 2010: Linda Ann Lohne, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune
 • 2009: Sonja Smith, hovedtillitsvalgt i Sandnes kommune
 • 2008: Astrid Kreyberg Grødal, hovedtillitsvalgt i Kristiansund kommune
 • 2007: Roy T. Nilsen, Prehospital divisjon, Ullevål universitetssykehus
 • 2006: Åse Gjerde, Os kommune
 • 2005: Morten Lager, Halden kommune
 • 2004: Ingen tildeling
 • 2003: Erik Kollerud, konserntillitsvalgt Helse Sør
 • 2002: Hanne Henriksen, hovedtillitsvalgt i Elverum kommune