Vidar Nilsen er årets tillitsvalgt 2018

Hovedtillitsvalgt Vidar Nilsen I Fredrikstad kommune er årets tillitsvalgt. Hans innsats har også fått ringvirkninger og positiv betydning for flere andre.
Hovedtillitsvalgt Vidar Nilsen I Fredrikstad kommune er årets tillitsvalgt. Hans innsats har også fått ringvirkninger og positiv betydning for flere andre. Foto: Siv Bjelland

Vidar Nilsen får prisen som årets tillitsvalgt i Delta. Han er hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune og får prisen for sin uredde og urokkelige innsats for medlemmene.

Hvert år deler Delta ut en pris til en av sine 2.500 tillitsvalgte. Torsdag kveld fikk Vidar Nilsen fra Fredrikstad kommune prisen.

Vidar Nilsen har vært tillitsvalgt og stått på for medlemmene i mange år. Hans innsats har også fått ringvirkninger og positiv betydning for flere andre. Ikke bare i virksomheten, ikke bare for Delta-medlemmer, men for arbeidstakere i hele landet.       

– Vidar Nilsen er en uredd og energisk tillitsvalgt som brenner for medlemmene og deres sak. De faglige kvalifikasjonene er veldig sterke. Det finnes ikke mange med den kompetansen han har. Han står på for medlemmene i sak etter sak, sa Deltas 1. nestleder Trond Ellefsen som hadde gleden av å overrekke prisen.

– Jeg ble helt satt ut. Det er ikke hver dag jeg får en pris, det er egentlig første gang. Jeg vil bare si tusen takk, sa Nilsen da han fikk prisen.

Teksten fortsetter under bildet.

Årets tillitsvalgt 1 foto Siv M Bjelland
Lizzie Ruud Thorkildsen og Trond Ellefsen gratulerer prisvinneren Vidar Nilsen.

Likestilling og aldersdiskriminering

Sakene har handlet om midlertidige ansettelser, aldersdiskriminering, likestilling, lønn, tilkallingsvikarer og turnus. Hans arbeid gjør at flere nå får lønnen eller den stillingsprosenten de har krav på.

Særlig kjent er saken fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda hvor Vidar Nilsen hjalp en kvinnelig SFO-leder til å få samme lønn som mannlige kolleger i kommunen, og dommen i Borgarting lagmannsrett som ga tilkallingsvikarer, midlertidig – og deltidsansatte bedre rettigheter i kommunen. Han har også tatt kampen mot ulovlig aldersdiskriminering.

Rådmannen hilser

Også rådmann Nina Tangnæs Grønvold i Fredrikstad kommune gratulerer Vidar Nilsen med prisen. 

– Takk for den ryddige jobben du gjør i Fredrikstad kommune, som motpart – men først og fremst som partner og medarbeider i et verdiskapende samspill til beste for Fredrikstads innbyggere, sa hun i sin hilsen. 

Hun trekker fram Nilsens innsats for Team heltid, for å realisere en felles ambisjon om å gjøre heltid til det normale for alle medarbeidere i helse- og velferdssektoren.

> Se videointervju med Vidar Nilsen

Erfaren tillitsvalgt

Vidar Nilsen har vært hovedtillitsvalgt for Delta i 13 år, men er opprinnelig ansatt i teknisk drift i Fredrikstad kommune.

Prisen er et reisestipend til en verdi av 15.000 kroner og et diplom.