Marit Rindem Garaas er årets tillitsvalgt i 2022

Vinneren av årets tillitsvalgtspris er Marit Rindem Garaas.
Vinneren av årets tillitsvalgtspris er Marit Rindem Garaas. Foto: Siv Bjelland

Marit Rindem Garaas får Deltas tillitsvalgtpris for bra samarbeid med arbeidsgiver og gode løsninger for medlemmene. Det har gitt enestående medlemsvekst i Flesberg kommune.

Hvert år deler Delta ut en pris til en av sine 3000 tillitsvalgte. I år går prisen til Marit Rindem Garaas som er en svært erfaren hovedtillitsvalgt.

– Hun er en utmerket rollemodell som får ting til på vegne av medlemmene sine og for Delta. Garaas har opparbeidet et svært bra samarbeid med arbeidsgiver som gir et godt grunnlag for å skape gode løsninger for medlemmene. Det har gitt en enestående medlemsutvikling. Delta er største organisasjon i Flesberg kommune. Det hadde ikke vært mulig uten en utrettelig innsats med synliggjøring og rekruttering. Mange har Delta-uke i uke 36 i september. I Flesberg er det Delta-uke 52 uker i året, sa prisutdeler og nestleder i Delta, Marit Solheim, da den høythengende utmerkelsen ble delt ut under festmiddagen på Deltas representantskap på Kløfta.

– Dette hadde jeg aldri trodd. Plutselig ble jeg årets tillitsvalgt! Nå er jeg veldig stolt og takknemlig, sier prisvinner Marit Rindem Garaas.

– Jeg har vært veldig opptatt av at ansatte skal være organiserte, og det er viktig at Delta er partipolitisk nøytrale. Medbestemmelse for ansatte er viktig, og det brenner jeg for. Jeg er veldig glad for at jeg har hatt denne rollen slik at jeg har kunnet bidratt til at Flesberg blir bedre. Sammen er vi best, sammen blir vi gode! Jeg jobber for fellesskap og samhold – å stå sammen for det vi tror på!

Har hjulpet mange

Deltas nestleder trekker også fram at Garaas er en svært erfaren tillitsvalgt. Hun har vært med i så mange år at det ikke er tall på hvor mange medlemmer hun har hjulpet med fast eller økt stilling etter arbeidsmiljøloven, lokale forhandlinger eller andre utfordringer.

Prisvinneren er synlig for medlemmene og ofte ute på arbeidsplassene.

- Det er lettere å være synlig i en liten kommune, sier Garaas.

Støtter andre

– Marit Rindem Garaas er også en stor ressurs for tillitsvalgtkolleger i sin region. Hun er samlende og inkluderende både overfor erfarne og nye tillitsvalgte, sier Marit Solheim.

- Å være samlende er viktig. Jeg er opptatt av å samarbeide med andre hovedtillitsvalgte og ikke minst ledere og alle mine plasstillitsvalgte i kommunen. Jeg kan ikke bli god hvis jeg ikke har med de plasstillitsvalgte, sier prisvinneren.

Deltas nestleder er glad for å dele ut tillitsvalgtprisen:

– Det er flott å kunne framheve personer som har ivaretatt rollen som tillitsvalgt på en måte som kan være til eksempel og inspirasjon for andre. Deltas tillitsvalgte er vårt viktigste ansikt utad og er de fremste til å gi medlemmene våre den hjelpen og støtten de trenger og fortjener. 

Prisen «Årets tillitsvalgt»

Delta deler hvert år ut en tillitsvalgtpris. Prisen er et reisestipend til en verdi av 15.000, - kroner, samt et diplom.

Juryen skal legge vekt på

 • dyktige og profesjonelle tillitsvalgte
 • medlemsvekst
 • markering av Delta på en positiv måte
 • oppnådd positiv omtale av Delta enten på arbeidsplassen og/eller i media
 • han eller hun må ha gode relasjoner til arbeidsgiver
 • skal kunne motivere og inspirere medlemmene i det lokale leddet til innsats for Delta
 • bidra til å skape et godt miljø blant tillitsvalgte og medlemmer
 • initiativ og kreativitet i utføringen av vervet som tillitsvalgte

Tidligere vinnere

 • 2021: Arnt Ove Pettersen, hovedtillitsvalgt i Narvik kommune
 • 2020: Kajsa Liljefors, foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus
 • 2019: Gunde Sola, foretakstillitsvalgt ved Stavanger universitetssykehus
 • 2018: Vidar Nilsen, hovedtillitsvalgt Fredrikstad kommune
 • 2017:  Wenche Murbræch Hovedtillitsvalgt i Flekkefjord
 • 2016: Arnt Steffensen, leder for Kost- og ernæringsforbundet
 • 2015: Marit Solheim, hovedtillitsvalgt for Delta i Førde kommune
 • 2014: Cathrine Berge, hovedtillitsvalgt i Arendal kommune
 • 2013: Vibeke Bjørkeli, hovedtillitsvalgt i Nordre Land kommune
 • 2012: Heidi Olsen, hovedtillitsvalgt i Nesseby kommune
 • 2011: Trond Ellefsen, hovedtillitsvalgt i Ålesund kommune
 • 2010: Linda Ann Lohne, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune
 • 2009: Sonja Smith, hovedtillitsvalgt i Sandnes kommune
 • 2008: Astrid Kreyberg Grødal, hovedtillitsvalgt i Kristiansund kommune
 • 2007: Roy T. Nilsen, Prehospital divisjon, Ullevål universitetssykehus
 • 2006: Åse Gjerde, Os kommune
 • 2005: Morten Lager, Halden kommune
 • 2004: Ingen tildeling
 • 2003: Erik Kollerud, konserntillitsvalgt Helse Sør
 • 2002: Hanne Henriksen, hovedtillitsvalgt i Elverum kommune