Deltas representantskap og fagkonferanse 22.-23. november 2023

Deltas representantskap og fagkonferanse 22.-23. november 2023

22.-23. november 2023 møtes Deltas representantskap til det årlige representantskapsmøtet og fagkonferanse. Medlemmer i Delta kan følge representantskapet i direktesending.

Representantskapet er Deltas høyeste myndighet og består av hovedstyret, representanter fra valgkretsene, én representant fra hver av yrkesorganisasjonene, samt ung-representanter.

Representantskapet behandler blant annet innkomne forslag, tariffpolitikk, rullering av økonomiplanen og hovedsatsingsområder for kommende år.

Program

Dag 1 - 22. november:  Representantskapsmøte

Dag 2 - 23. november: Deltas fagkonferanse "Kunstig intelligens, umenneskelig arbeidsliv?"

Formelle frister

  • 1. mai: Forslag til endringer i Deltas vedtekter.
  • 13. september: Forslag til øvrige saker

Andre frister

Resolusjoner

Representantskapets medlemmer kan fremme forslag til resolusjoner. 

Representantskapsmøtet 2023

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}