Arnt Ove Pettersen er årets tillitsvalgt i Delta i 2021

Arnt Ove Pettersen er årets tillitsvalgt i Delta i 2021
Foto: Siv M. Bjelland

Hovedtillitsvalgt i Narvik kommune, Arnt Ove Pettersen, får Deltas tillitsvalgtpris. Han får prisen for sin imponerende innsats for medlemmene i kommunen.

Hvert år deler Delta ut en pris til en av sine nesten 3000 tillitsvalgte. I år går prisen til hovedtillitsvalgt Arnt Ove Pettersen i Narvik kommune.

– Arnt Ove Pettersen er en tillitsvalgt som står utrettelig på for medlemmene sine og er en uvurderlig ressurs for Delta, sa Marit Solheim, prisutdeler og 2. nestleder i Delta, da den høythengende utmerkelsen ble delt ut under festmiddagen på Deltas representantskap på Gardermoen.

Arnt Ove Pettersen årets tillitsvalgt 5 foto Siv M Bjelland.jpg
Stor applaus for årets tillitsvalgt i Delta Arnt Ove Pettersen. Foto: Siv M. Bjelland

– Det beste med å være tillitsvalgt er å utgjøre en forskjell for medlemmene. Vi har hatt mange krav om fast ansettelse, men det er også mange andre store og små spørsmål medlemmene kommer med. Som tillitsvalgt jeg kjemper for heltid og faste stillinger, sier Pettersen som selv er helsefagarbeider.

Arnt Ove Pettersen årets tillitsvalgt 6 foto Siv M Bjelland.jpg
Stor glede over årets tillitsvalgtpris! Prisutdeler Marit Solheim, prisvinner Arnt Ove Pettersen, sponsor Gjensidige og Deltaleder Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Siv M. Bjelland

Støtter medlemmene

Arnt Ove Pettersen har både kunnskap, vilje og drivkraft til å støtte sine medlemmer og står på for å sikre deres interesser både når det gjelder generelle arbeidsvilkår og i enkeltsaker.  Han er en god rollemodell som får til løsninger på vegne av sine medlemmer. 

– Han har stein på stein bygd organisasjonen parallelt med at han bistår medlemmene i både store og små saker. Her gjøres det en seriøs og god jobb for medlemmene, og dette er selvfølgelig et godt utgangspunkt for vekst og organisasjonsbygging. Samtidig er det gjort et godt strategisk arbeid med å bygge et godt forhold til arbeidsgiver – som igjen legger et godt grunnlag både for å forbedre arbeidsvilkårene for medlemmene og for å vokse videre, sa Solheim i sin tale.

– Det er så mange dyktige tillitsvalgte i Delta, så det er en stor ære å få tillitsvalgtprisen. Jeg deler også denne prisen med medlemmer og plasstillitsvalgte. Jeg har ikke gjort dette alene. Vi har bygd et lag sammen, sier Arnt Ove Pettersen.

Fra 40 til 400 medlemmer

Pettersen har vært tillitsvalgt i Narvik i 5 år og opplevd en formidabel vekst fra 40 til 400 medlemmer. Han har bygd opp et solid tillitsvalgkorps med 30 plasstillitsvalgte som han jobber sammen med. 

– Det er en vekst på mange hundre prosent i antall medlemmer de senere årene. Men det er også en fantastisk vekst i antall plasstillitsvalgte. Denne veksten hadde ikke kommet uten en tydelig personlighet som står på og gir sine plasstillitsvalgte plass til å utøve oppdraget, gir dem egen opplæring og skyver dem frem for å vise hva som lykkes, sa Solheim.

Hun trekker også fram at han er flink til å bygge et godt omdømme for Delta gjennom å synliggjøre resultatene de får til på vegne av medlemmene, ikke minst gjennom et aktivt bruk av sosiale medier.  Men også fordi han har tett dialog med medlemmene med faste ukentlige arbeidsplassbesøk og på den måten også får innspill tilbake.  

Arnt Ove Pettersen årets tillitsvalgt 4 foto Siv M Bjelland.jpg
Arnt Ove Pettersen på vei opp på scenen for å motta utmerkelsen Årets tillitsvalgt i Delta. Foto: Siv M. Bjelland

 

Prisen «Årets tillitsvalgt»

 • Delta deler hvert år ut en tillitsvalgtpris. Prisen er et reisestipend til en verdi av 15.000,- kroner, samt et diplom.
 • Blant juryens kriterier er: Dyktighet og profesjonalitet i tillitsvalgtrollen, oppnådd medlemsvekst, oppnådd markering av Delta på en positiv måte, oppnådd positiv omtale av Delta enten på arbeidsplassen og/eller i media, gode relasjoner til arbeidsgiver, evne til å motivere og inspirere medlemmene lokalt, miljøskaper blant tillitsvalgte og medlemmer og evne til initiativ og kreativitet i utførelsen av vervet som tillitsvalgt.

Tidligere vinnere

 • 2020: Kajsa Liljefors, foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus
 • 2019: Gunde Sola, foretakstillitsvalgt ved Stavanger universitetssykehus
 • 2018: Vidar Nilsen, hovedtillitsvalgt Fredrikstad kommune
 • 2017:  Wenche Murbræch Hovedtillitsvalgt i Flekkefjord
 • 2016: Arnt Steffensen, leder for Kost- og ernæringsforbundet
 • 2015: Marit Solheim, hovedtillitsvalgt for Delta i Førde kommune
 • 2014: Cathrine Berge, hovedtillitsvalgt i Arendal kommune
 • 2013: Vibeke Bjørkeli, hovedtillitsvalgt i Nordre Land kommune
 • 2012: Heidi Olsen, hovedtillitsvalgt i Nesseby kommune
 • 2011: Trond Ellefsen, hovedtillitsvalgt i Ålesund kommune
 • 2010: Linda Ann Lohne, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune
 • 2009: Sonja Smith, hovedtillitsvalgt i Sandnes kommune
 • 2008: Astrid Kreyberg Grødal, hovedtillitsvalgt i Kristiansund kommune
 • 2007: Roy T. Nilsen, Prehospital divisjon, Ullevål universitetssykehus
 • 2006: Åse Gjerde, Os kommune
 • 2005: Morten Lager, Halden kommune
 • 2004: Ingen tildeling
 • 2003: Erik Kollerud, konserntillitsvalgt Helse Sør
 • 2002: Hanne Henriksen, hovedtillitsvalgt i Elverum kommune