Deltas representantskapsmøte og fagkonferanse 2021

Deltas representantskapsmøte og fagkonferanse 2021
Foto: Adrian Nielsen

24. november 2021 er over 100 representanter fra hele landet samlet til det årlige representantskapsmøtet. 25. november er det klart for fagkonferanse.

Representantskapet er Deltas høyeste myndighet og består av hovedstyret, representanter fra valgkretsene, én representant fra hver av yrkesorganisasjonene, samt ung-representanter.

Disse sakene er behandlet av representantskapet 2021:

Fagkonferansen "Uten oss stopper Norge"

Torsdag 25. november er det dags for Deltas fagkonferanse.

Deltas representantskap 2021

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}

Representantskapet i video

Fem på representantskapet - viktige saker for Delta

Fem deltakere på representantskapet om temaer de mener er og blir spesielt viktige for Delta.