Fortjener din leder, arbeidsgiver eller tillitsvalgt en pris?

Fortjener din leder, arbeidsgiver eller tillitsvalgt en pris?

Vet du om en ekstra god leder eller en super tillitsvalgt? Da bør du foreslå dem til Deltas arbeidsgiverpris eller tillitsvalgtpris. Forslagsfrist: 13. september.

Når du sender inn ditt forslag, bør du forklare hvorfor den du foreslår skal få prisen.

Frist for å sende inn forslag: 13. september 2024.

Har du spørsmål? Kontakt Else Marie Brodshaug, e-post emb@delta.no.

Kriterier for tillitsvalgtprisen

Årets tillitsvalgt må ha utmerket seg positivt som tillitsvalgt dette året. Han eller hun må være en som tar ekstra godt vare på medlemmene sine og representerer Delta på en glimrende måte.

Det legges vekt på følgende kriterier: 

 • Dyktig og profesjonell som tillitsvalgt
 • Har vist initiativ og kreativitet i utførelsen av vervet
 • Har bidratt til medlemsvekst
 • Har markert Delta på en positiv måte enten i virksomheten og/eller i media
 • Har gode relasjoner til arbeidsgiver
 • Har bidratt til å skape et godt miljø blant tillitsvalgte og medlemmer i det lokale leddet

Kriterier for arbeidsgiverprisen

Årets arbeidsgiver må ha utmerket seg positivt som arbeidsgiver, ivaretatt medbestemmelse og være et eksempel til etterfølgelse for andre.
Juryen og hovedstyret skal legge vekt på disse faktorene:

 • Respekt for de ansattes medbestemmelsesrett
 • Godt samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner
 • Vilje til å delegere ansvar
 • Satsing på kompetanseheving og etterutdanning
 • Åpen og god intern-informasjon
 • God oppfølging av arbeidsmiljølovens bestemmelser
 • Respekt for inngåtte tariffavtaler
 • Aktiv oppfølging av IA-avtalen og HMS-arbeid, herunder å ha utviklet og
  gjennomført en god seniorpolitikk
 • Opplæringsplasser/lærlingeplasser

Hvem kårer vinneren?

Det er én jury for hver av prisene. I juryene sitter medlemmer fra Deltas hovedstyre.

Når får de prisen?

Prisene deles ut på Deltas representantskap i november.

Disse har fått tillitsvalgtprisen

Disse har fått arbeidsgiverprisen

 • 2021: Ledelsen i NRK ved Thor Gjermund Eriksen
 • 2020: Foretaksledelsen i Helse Bergen ved administrerende direktør Eivind Hansen
 • 2019: May-Liss Lodes, daglig leder for omsorg og bemanning ved Re Helsehus i Vestfold
 • 2018: Stig Tore Veland, leder Nav Eiganes og Tasta i Stavanger
 • 2017: Ingen tildeling
 • 2016: Lars Erik Flatø, direktør på Lovisenberg sykehus
 • 2015: Kirsten Mauland, personalsjef i Flekkefjord kommune
 • 2014: Nore og Uvdal kommune
 • 2013: Hanne Hagen Jensen, leder av Bærum storkjøkken
 • 2012: Time kommune ved organisasjonssjef Odd Magne Amdahl
 • 2011: Ingen prisutdeling
 • 2010: Janne Kristoffersen, Styrer i Morvikbotn barnehage i Bergen
 • 2009: Nils Fredrik Wisløff, rådmann i Drammen kommune
 • 2008: Vivian Nøtland ved Vige servicebolig og Prestbekken aktivitetshus
 • 2007: Oddbjørn Ese, helse- og sosialsjef i Vik i Sogn
 • 2006: Nordlandssykehuset HF
 • 2005: Aagot Baahus, Askviknes Voksenpsykiatriske senter
 • 2003: Helse-Midt Norge RHF
 • 2001, 2002 og 2004 ble det ikke delt ut pris
 • 2000: Rådmann Arne Waller, Bærum kommune
 • 1999: Sola kommune
 • 1998: Kristiansand kommune
 • 1997: Fylkesrådmann Matz Sandmann, Buskerud fylkeskommune
 • 1996: Lillehammer revmatismesykehus