Dagsorden og saksdokumenter til Deltas representantskapsmøte 22.-23. november 2023

Dagsorden og saksdokumenter til Deltas representantskapsmøte 22.-23. november 2023

Dagsorden

Sak 23-01   Konstituering
Sak 23-02   Godkjenning av forretningsorden
Sak 23-03   Hovedstyrets beretning for 2022 – orienteringssak
Sak 23-04   Revidert regnskap per 31.12.2022 – orienteringssak
Sak 23-05   Kontrollutvalgets rapport for 2022
Sak 23-06   Innkomne forslag
Sak 23-07  Hovedstyrets forslag til endringer i Deltas vedtekter
Sak 23-08  Retningslinjer for valg og valgkomiteer i Delta
Sak 23-09  Tariffpolitiske retningslinjer 2024-2026
Sak 23-10  Hovedsatsningsområder 2024
Sak 23-11  Rullering av økonomiplan 2024
Sak 23-12  Valg - saksdokumentet er oppdatert 14.11.2023
Sak 23-13  Resolusjoner

Saksdokumenter

Saksdokumentene vises nedenfor for innloggede medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Delta. 

Tips for å håndtere saksdokumentene

  • Du kan velge om du vil lese dem i nettleseren eller laste dem ned.
  • Hvis du høyreklikker på lenkene til dokumentene kan du selv velge om du vil åpne i samme eller en ny fane, eller et nytt vindu.
  • Hvis du vil bruke Adobe Acrobat Reader for å legge inn kommentarer eller huskelapper til deg selv må du laste dem ned. 
  • Under representantskapet vil saksdokumentene også være tilgjengelige i møteverktøyet Triple M.

Les saksdokumenter i nettleseren

Disse lenkene kan du bruke for å åpne filene i nettleseren, uten først å laste dem ned. 

Deltas årsberetning for 2022

Les digital utgave av årsberetningen

Representantskapsmøtet 2023

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}