Trond Ellefsen: - Alle parter skal med i partssamarbeidet

Forbundsleder Trond Ellefsen åpner Deltas representantskapsmøte 2022.
Forbundsleder Trond Ellefsen åpner Deltas representantskapsmøte 2022. Foto: Adrian Nielsen

– Håndtering av kriser krever modig og offensiv politikk. Derfor er det helt avgjørende at vi har et organisert arbeidsliv som kan være med på finne gode løsninger.

Det sa forbundsleder Trond Ellefsen i sin åpningstale til Deltas representantskap.

– Jeg vil benytte anledningen til å understreke at alle parter skal med i partssamarbeidet.

– Dessverre kan det ofte virke som om regjeringen har misforstått begrepet trepartssamarbeid. Det betyr ikke at det skal være bare tre parter med – regjeringen sammen med NHO og LO. Alle hovedorganisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden må være med, også de som er partipolitisk uavhengige. Glem aldri det Jonas Gahr Støre! 

Se hele åpningstalen her - saken fortsetter under videon:

Partipolitisk uavhengig, men politisk aktiv

Ellefsen understreket at Delta er partipolitisk uavhengig, men politisk aktiv, og en pådriver for endringer i samfunnet og arbeidslivet til det beste for både medlemmene og innbyggerne.

– Delta jobber for et godt arbeidsmiljø preget av trygghet, inkludering, forsvarlighet, hensiktsmessig organisering og – ikke minst – hele og faste stillinger. 

Økt satsing på kompetanseutvikling og bedre oppgavedeling er et annet viktig politikkområde for Delta.

– Vi har lenge pekt på at bedre oppgavedeling mellom yrkesgruppene vil gi både bedre kvalitet på tjenestene til innbyggerne og et bedre arbeidsmiljø. Samtidig må ansatte få nødvendig kompetanse til å møte nye utfordringer. Læring hele livet er viktig både for den enkelte og for samfunnets behov for å løse stadig mer komplekse oppgaver, sa Ellefsen.

Bærekraft og klima er ytterligere et viktig politikkområde for Delta.

– Fagbevegelsen er en viktig og sentral aktør både i det grønne skiftet og for å følge opp FNs bærekraftmål. Delta har blant annet bidratt til at partssamarbeid om bærekraft er tatt inn i flere tariffavtaler. Gjennom partssamarbeidet kan vi støtte opp om en fremtidsrettet og grønnere utvikling og samtidig bidra til trygg og rettferdig omstilling for de ansatte, sa Ellefsen.

Takk til  yrkesorganisasjoner, tillitsvalgte og for Delta ung

Den nye forbundslederen takket de streikende i høstenes barnehagestreik for innsatsen.

– Det er krevende å stå i streik. Men når vi lykkes kan vi juble. Vi gjorde jobben vår, og sikret medlemmene i PBL-barnehagene en bedre pensjon.

Ellefsen takket videre blant annet yrkesorganisasjoner, tillitsvalgte og for Delta ung for innsatsen for Delta og medlemmene. 

– Er det noe jeg vet så er det at det å være tillitsvalgt er krevende. Dere står i vanskelige saker. Dere opplever krysspress. Men når vi lykkes, da er det verdt innsatsen. Da skaper vi bedre arbeidsplasser og et bedre samfunn.

– Ingen ting av det vi har, har vi fått – fagforeningene har kjempet for det. Og det kan tas ifra oss hvis vi slutter å stå sammen, og hvis vi slutter å kjempe! avsluttet Ellefsen.

Deltas representantskap samler delegater fra hele landet, ung-representanter, yrkesorganisasjoner og selvstendige organisasjoner.
Deltas representantskap samler delegater fra hele landet, ung-representanter, yrkesorganisasjoner og selvstendige organisasjoner.