7 tips for deg som vil verve nye medlemmer til Delta

7 tips for deg som vil verve nye medlemmer til Delta

Trenger du hjelp med gode argumenter? Her er syv tips som hjelper deg å lykkes med vervingen.

1. Delta har over 97.000 medlemmer

Fortell at Delta har over 97.000 medlemmer. Det er mange som er i samme situasjon som den du verver og som kan stå bak kravene som stilles. Medlemskap i et fagforbund gir både innflytelse, trygghet og nye muligheter.

2. Partipolitisk uavhengig

Delta gir ikke penger til politiske partier. Vi bruker pengene på å drifte og utvikle tjenestetilbudet til medlemmene. 

3. Tillitsvalgte - din trygghet

Ikke glem å nevne de tillitsvalgte som høyst sannsynlig kjenner arbeidsgiveren og medlemmenes arbeidsforhold bedre enn andre. Disse er gode å ha som støtte på arbeidsplassen.

4. Yrkesorganisasjoner og fellesskap på arbeidsplassen

Trekk fram organisasjonstilbudet i Delta. Både yrkesorganisasjoner og fellesskapet på arbeidsplassen tilbyr faglig fellesskap og et verdifullt nettverk

5. Gunstige rabattavtaler

Minn omalle de gunstige rabattavtalene. Forsikringer og banktjenester er meget fordelaktige og  nærmest en selvfølge å benytte seg av.  Ikke alle tenker på at man ved å benytte seg av gunstige rabattavtaler på forsikringer, banktjenester, drivstoff, hotellovernattinger mm kan spare inn hele medlemskontingenten og mer til.

6. Delta Direkte - en unik medlemsservice

Trekk fram Delta Direkte som kan kontaktes på telefon 02125 eller e-post [email protected] alle hverdager fra kl 08:00 til 20:00. Her får medlemmer svar på alt fra lønn, tariff, ferie og permisjon til yrkeskarriere og medlemskap.

7. To måneder gratis medlemskap for nye medlemmer.

  • 2 måneder gratis medlemskap for nye medlemmer.
  • Tilgang til alle rabattavtaler fra første dag.
  • Når de 2 månedene med gratis medlemskap er utløpt, går medlemskapet over til ordinært betalende medlemskap automatisk.
  • Gratis medlemskap for student/elev/lærling på heltid i henhold til Statens lånekasse for utdanning.

Innmelding