Depositumsgaranti for deg som skal leie bolig

Du trenger ikke lenger å låse penger i et depositum ved boligleie. Delta-medlemmer kan benytte seg av den unike medlemsfordelen depositumsgaranti!

Delta er opptatt av at du som medlem skal ha trygghet i arbeidslivet og livet rundt. Tall fra Ipsos 2023 viser at over 65% av de spurte mener at depositum ved leie av bolig er en økonomisk utfordring for leietakere. Dette tar Delta på alvor. Derfor tilbyr vi en medlemsfordel hvor du som Delta-medlem har et konkurransedyktig alternativ når du skal leie bolig. 

Hva er depositumsgaranti?

Dette er et alternativ til tradisjonelt depositum, som er vanlig ved en husleieavtale. Denne fordelen er spesielt attraktiv for unge medlemmer, som enten ikke har kapital til depositum eller som ønsker valgfrihet til eventuelt å investere midlene på annen måte. 

Depositumsgaranti gir samme sikkerhet som ved et tradisjonelt depositumsforhold og er kostnadsfritt for utleier. 

Depositumsgaranti leveres gjennom Deltas samarbeidspartner, Söderberg & Partners, som er en av Nordens ledende rådgivere og formidlere av forsikringer og finansielle produkter.

Hvorfor depositumsgaranti?

Depositumsgaranti_Delta-medlem_2023_leietaker.png
 • Få mulighet til boligleie selv om du ikke har penger til depositum
 • Mulighet til å bruke pengene på noe annet f.eks. boligsparing
 • Opprettes enkelt på nett når du ønsker det
 • Digital opprettelse og signering med BankID
 • Betaling gjennom Vipps eller kredittkort
 • Kundesenter som kan hjelpe deg om du lurer på noe
 • Bistand ved eventuelle tvister 
 • Leietakerbevis du kan vise til potensielle utleiere

Konkurransedyktige priser med gode vilkår

Som Delta-medlem kan du bruke Depositumsgaranti på ulike typer leieforhold, og velge den betalingsløsningen som passer ditt leieforhold. Depositumsgaranti for Delta-medlemmer leveres av Söderberg & Partner. Ved spørsmål til løsningen kan disse kontaktes: på tlf: 971 75 808 eller leiegaranti@soderbergpartners.com

 • 12 måneders leie - engangsbeløp på 6% av depositum (betales innen oppstart av leieforholdet)
 • 36 måneders leie - engangsbeløp på 13% av depositum (betales innen oppstart av leieforholdet)

Priseksempel ved depositum på kr. 30.000,-

 • 1800 kr for ett år - dvs. 6% av depositumet
 • 3900 kr for tre års avtale - dvs. 13% av depositumet

Når du skal leie: Husk å tenke gjennom dette!

 • Før du tegner depositumsgaranti, bør du som leietaker ha tenkt gjennom hvor lenge det er sannsynlig at du vil leie boligen.
 • En gjennomsnittlig leietaker, leier bolig i 17 måneder av gangen. Du bør derfor være ganske sikker på at du skal bo der en stund, om du vurderer å tegne 3-årsavtalen for depositumsgaranti.
 • Du vil ikke få tilbakebetalt noe av det innbetalte om du flytter før avtaletiden er utgått. Depositumsgarantien kan heller ikke tas med til et nytt leieforhold. 

FAQ - Generelle spørsmål om Depositumsgaranti

 1. En depositumsgaranti er et alternativ til depositum ved leie av bolig for privatpersoner. Ved å tegne garanti som sikkerhetstillelse slipper leietaker å låse et beløp på en depositumskonto, og kan heller bruke pengene sine på andre ting. Dette gir utleier samme sikkerhet som ved et tradisjonelt depositumsforhold.

  Husleieloven viser til at det kan avtales sikkerhet for skyldig husleie, skader på husrom og for eventuelle andre krav som reiser seg av leiekontrakten. Denne sikkerheten kan fremstilles både i form av depositum og garanti. Vi tilbyr en slik garanti, eller selvskyldnergaranti som tilfredsstiller alle standard leiekontrakter i Norge hvor leietaker en privatperson.

 2. Du kan tegne en depositumsgaranti for enten ett eller tre år.

  Depositumsgarantien og leieforholdet bør ha samme lengde slik at utleier har sikkerhet gjennom hele leieperioden. Det er viktig å huske at ny depositumsgaranti må bestilles dersom leieforholdet ikke avsluttes innen depositumsgarantiens utløpsdato.

 3. Leietaker betaler en engangskostnad for ett eller tre år som beregnes ut ifra størrelsen på depositumet. Engangskostnaden er en betaling for depositumsgarantien og vil ikke bli tilbakebetalt leietaker etter endt leieforhold.

  Pris ett år: 6% av depositumet
  Pris tre år: 13% av depositumet

 4. En depositumsgaranti er ikke en forsikring, men en selvskyldnerkausjon. Depositumsgarantien er omfattet av Husleieloven og krav vil vurderes på samme grunnlag som ved et depositumsforhold i bank. Dersom leietaker ikke klarer å betale et rettmessig krav til utleier, vil depositumsgarantien utløses slik at utleier får dekt kravet sitt. Det betyr at du som leietaker må tilbakebetale garantisten.

 5. Depositumsgaranti som sikkerhet passer for alle private leieforhold der hvor leietaker er en privatperson, enten om du skal bo alene eller sammen med andre.

  Husk at leieobjektet ikke kan være regulert som et næringslokale.

 6. Både depositumsgaranti og depositum reguleres av Husleieloven som betyr at det gir samme trygghet å benytte en depositumsgaranti som sikkerhet for ditt private leieforhold.

 7. HDI Global Specialty SE er ett av verdens største forsikringsselskaper med over 110 år med erfaring og er representert i 175 land. Forsikringsselskapet har konsesjon av Finanstilsynet i Norge og har blant annet A+ rating hos Standard & Poor.

  Söderberg & Partners er Nordens største forsikringsmegler og har levert garantier som et alternativ til depositum siden 2010. Gjennom deres profesjonelle samarbeidspartnere formidler de sikkerhet for 20.000 leieforhold i Norge.

 8. Vi benytter BankID til å verifisere begge leieparter, slik at depositumsgarantien skal gi samme trygghet og sikkerhet som en depositumskonto.

FAQ - Hvordan bestille en depositumsgaranti?

 1. Du tegner en depositumsgaranti ved å logge deg inn i portalen med BankID og fyller ut informasjonen om leieforholdet. Bestilling av depositumsgaranti startes av både leietaker og utleier, og må alltid bekreftes av den andre leiepart. Før depositumsgarantien blir opprettet betaler leietaker et engangsbeløp for depositumsgarantien. Deretter sendes garantibeviset til begge parter per e-post.

 2. Så lenge det er avklart med utleier er det ikke noe problem å bytte til en depositumsgaranti.

  God dialog med utleier er viktig når det kommer til penger og sikkerhet. Husk også å avtale dere imellom at depositumet skal fristilles når garantibeviset er mottatt av begge parter.

 3. Det er viktig at leieforholdet har gyldig sikkerhet fra innflyttingsdato. Vi anbefaler derfor at depositumsgarantien tegnes i god tid før overtagelse, slik at det ikke oppstår problemer ved innflytting.

 4. Det er viktig at det avklares mellom leiepartene hvilken type sikkerhet som skal benyttes for leieforholdet, før man begynner bestillingsprosessen.

  Alle leietakere må gjennom en kredittsjekk før bestillingsprosessen kan igangsettes og leietaker kan ikke ha betalingsanmerkninger.

  Engangsbeløpet betales før begge parter mottar garantibeviset per e-post.

 5. For at vi skal kunne garantere for leietaker utføres det en kredittsjekk helt i starten av bestillingsprosessen. Det gjennomføres et automatisk søk mot et kredittopplysningsselskap hvor betalingshistorikk sjekkes.

  Vi ber leietaker om samtykke før kredittsjekken gjennomføres, og opplysningene vil ikke bli lagret.

FAQ - Dersom det oppstår et krav fra utleier

 1. Rutiner knyttet til utbetaling under depositumsgarantien reguleres av Husleieloven. Det betyr at leietaker må varsles på samme måte som ved et vanlig depositumsforhold.

  Leietaker skal alltid varsles skriftlig at depositumsgarantien utbetales, dersom kravet ikke bestrides innen den angitte tidsfristen. Tidsfristen avhenger av om kravet gjelder ubetalt husleie eller andre krav som reiser seg av leiekontrakten, og om kravet er akseptert eller ikke.

  Dersom det ikke er enighet om kravet og kravet tas videre til Husleietvistutvalget eller Forliksrådet, bør saken varsles til Claims Link slik at de får registrert saken.

  Majoriteten av norske leieforhold forløper seg uten uenigheter, men skulle leieforholdet utvikle seg til en konflikt anbefaler vi både leietaker og utleier å forholde seg til hverandre skriftlig.

  Claims Link AS bistår i prosessen med varslingsrutiner og innmelding av krav. Ta kontakt med deres kundesenter for mer informasjon på telefon +4767835130 eller leiegaranti@claimslink.no

 2. Leietaker må alltid varsles skriftlig, uavhengig om kravet er akseptert eller ikke.

  Aksepterer leietaker kravet om ubetalt husleie, skal utleier uansett varsle leietaker skriftlig med 14 dagers betalingsfrist, og samtidig informere om at kravet vil utbetales fra garantist dersom leietaker ikke betaler.

  Hvis leietaker ikke aksepterer kravet, skal utleier sende et skriftlig varsel med fem ukers betalingsfrist og samtidig informere om at kravet vil utbetales fra garantist dersom leietaker ikke bestrider kravet. Leietaker kan bestride krav ved å ta ut søksmål gjennom Husleietvistutvalget eller Forliksrådet og må alltid kunne dokumentere å ha bestridt kravet innen tidsfristen utløper. For slike krav gjøres det ingen utbetaling uten en rettskraftig avgjørelse.

 3. Leietaker må alltid varsles skriftlig, uavhengig om kravet er akseptert eller ikke.

  Alle krav som ikke gjelder mislighold av husleie og som er akseptert, må varsles leietaker med en frist på to uker. Det må samtidig informeres om at kravet vil utbetales fra garantist dersom leietaker ikke betaler.

  Dersom leietaker ikke aksepterer kravet, må utleier ta kontakt med Husleietvistutvalget eller Forliksrådet. Utbetaling fra garantist skjer kun dersom det foreligger en rettskraftig avgjørelse.

 4. Dersom du som leietaker ikke aksepterer kravet, må du ta kontakt med Husleietvistutvalget eller Forliksrådet så snart som mulig, og før fristen på kravet utløper. Claim Link AS ønsker en tilbakemelding når kravet tas videre til Husleietvistutvalget eller Forliksrådet. 

  Claims Link AS bistår i prosessen med varslingsrutiner og innmelding av krav. Ta kontakt med deres kundesenter for mer informasjon på telefon +4767835130 eller leiegaranti@claimslink.no

 5. Dersom det har forekommet en utbetaling under depositumsgarantien vil garantisten kreve tilbake utbetalingen i sin helhet av leietaker. I tillegg vil det i de fleste tilfeller tilkomme et gebyr og ekstrakostnader i forbindelse med innkreving. Alle utbetalinger under depositumsgarantien vil kreves inn av et eksternt inkassobyrå.

FAQ - Endre depositumsgarantien?

 1. Du får ikke engangsbeløpet tilbakeført selv om du skulle flytte ut før garantiperioden utløper.

 2. Dersom du ender opp med å ikke flytte inn i boligen vil vi refundere engangskostnaden, dersom du gir oss beskjed før avtalt overtakelsesdato.

 3. Depositumsgarantien gjelder kun for den leiekontrakten som er registrert ved inngåelse, og kan derfor ikke flyttes over til nytt leieforhold