Hvilken lønn har du krav på?

Hvilken lønn har du krav på?

Dette er det viktigste du trenger å vite om lønn og hvordan den bestemmes.

Delta_Kristoffer Vikan_02.jpg
Kristoffer Vikan, leder i Delta Ung.

– Lønn kan faktisk være et komplisert tema og vi i Delta får ofte spørsmål om det, sier Kristoffer Vikan, leder i Delta Ung.

Han forteller at det er mange faktorer som påvirker hvor mye lønn du har krav på.

– Lønn forhandler du med arbeidsgiver og den skal stå i arbeidskontrakten. Hvor mye lønn du kan få er ofte regulert av en tariffavtale. Faktorer som utdanning, arbeidserfaring og stilling er avgjørende for hvor høy lønn du har krav på.

Hva er en tariffavtale?

Kort og enkelt for klart er tariffavtaler spilleregler i arbeidslivet – og de reglene kan variere fra avtale til avtale og bransje til bransje.

– Delta har tariffavtaler med mange arbeidsgivere i flere bransjer. Tariffavtalen regulerer blant annet lønn, ferie og overtid. Tariffavtalen beskriver rett og slett vilkårene for jobben.

Tariffavtaler er vanlige og viktige i arbeidslivet. Det er det gode grunner til.

– Tariffavtalen gir like spilleregler for alle som er omfattet av den. Folk er forskjellige, noen er utadvendte og andre er sjenerte, men det skal ikke påvirke lønn. Hvis du og din kollega har lik utdanning, jobber i samme stilling og har jobbet like lenge, sikrer tariffavtalen at dere har samme rettigheter og vilkår, sier Kristoffer.

Dette betyr tariffavtaler for lønn

 Delta organiserer medlemmer i mange yrker og vi jobber for at medlemmene skal ha et godt arbeidsliv med en rettferdig lønn.

– Hvert år forhandler Delta med arbeidsgivere på vegne av våre medlemmer. Gjennom forhandling, samarbeid og god dialog, kommer vi frem til løsninger for å skape et godt arbeidsliv. Det kan for eksempel innebære høyrere lønn og bedre overtidsbetalt.

Hvor mye lønn du har krav på er avhengig av hvilken stilling du har, ansiennitet, utdanning, arbeidstid – alt er regulert i tariffavtalen. Derfor er det viktig å være fagorganisert i Delta, slik at dine interesser blir ivaretatt i forhandlinger med arbeidsgiverne.

Hva om jeg får for lite lønn?

– Hvis du ikke får den lønnen du skal ha, skal arbeidsgiver etterbetale differansen. Dette går begge veier, så hvis du får utbetalt for mye lønn, må du dessverre betale tilbake, smiler Kristoffer.

Han sier at medlemmer i Delta alltid får svar på spørsmål om lønn og tariffavtale.

– Det er bare å ta kontakt med tillitsvalgt, eller rådgivningstjenesten Delta-direkte.

Plutselig kan det skje forandringer i livet som er krevende for deg. Da er det godt å ha en fagforening i ryggen.

– Arbeidslivet er litt som skolen. På skolen har du elever, lærere og rektor, og det er stort sett rektor og lærerne som bestemmer. Da er det viktig at elevene har et elevråd som kan ta opp problemer, og samarbeide med rektor og lærere for å løse dem. En fagorganisasjon er på en måte arbeidslivets elevråd.

– Et medlemskap i Delta gir deg med andre ord trygghet i arbeidslivet og støtte når du står alene.

Rådgivningstjenesten Delta Direkte

Delta Direkte gir råd og veiledning i arbeidslivet. Som medlem i Delta kan du ta kontakt med Delta Direkte. Våre rådgivere er tilgjengelige alle hverdager fra 08:00–20:00.