Barnehagestreiken i PBL-området 16. oktober - 16. november 2022

Barnehagestreiken i PBL-området 16. oktober - 16. november 2022

Ansatte i private barnehager organisert i PBL streiket fra 16. oktober til 16. november 2022.

Delta, Utdanningsforbundet og Fagforbundets krav:

 • Vi krever de samme pensjonsvilkårene som er vanlig i kommunale og andre, private barnehager.
 • Dette er en streik for rettferdighet. Barnehageansatte er på ingen måte blant lønnsvinnerne i Norge. Nå vil arbeidsgiver nekte oss en anstendig pensjon i tillegg.
 • Barnehageansatte må få på plass AFP-ordningen som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygd og tjenestepensjon.
 • Barnehageeierne får dekket pensjonsutgiftene sine av det offentlige. Penger som kommunen har bevilget til pensjon, skal brukes til pensjon.

Vi beklager at streiken rammer barn og foreldre.

Deltas streikeuttak

Da streiken ble avsluttet 16. november streiket Delta i 13 barnehager i kommunene Trondheim, Karmøy, Sandnes, Ullensaker, Oslo, Bergen, Askøy og Øygarden:

 • Læringsverkstedet Barnehage Avd Hammersborg Barnehage, Trondheim - 21 medlemmer 
 • Solbakken Barnehager AS, Trondheim - 8 medlemmer
 • Stavsetmyra Barnehage SA , Trondheim - 3 medlemmer
 • Sætra barnehage, Trondheim - 13 medlemmer
 • Espira Taremareby Barnehage, Sandnes - 3 medlemmer
 • Espira Østrem Barnehage, Karmøy - 5 medlemmer
 • Hakkebakkeskogen Barnehage Vormedal SA, Karmøy - 6 medlemmer
 • Barn i Sentrum AS - Bakketoppen Barnehage, Oslo - 2 medlemmer
 • Hoppensprett Avd Skogmo, Ullensaker - 1 medlem
 • Hoppensprett Avd Solbakken, Ullensaker - 3 medlemmer
 • Damsgård Kansvas-Barnehage, Bergen - 6 medlemmer
 • Læringsverkstedet Barnehage avd Kleppe, Askøy - 8 medlemmer
 • NLM-Barnehage i Øygarden AS, Øygarden - 11 medlemmer

Alle artikler om barnehagestreiken 2022

{{article.displayName}}