Skal du jobbe på vårens røde dager? Dette får du i ubekvemstillegg

I mai er det flere fridager som gir ekstra lønnstillegg dersom du må jobbe.
I mai er det flere fridager som gir ekstra lønnstillegg dersom du må jobbe.

1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag og pinsedagene er røde dager i kalenderen. Noen kan glede seg til fridager, men mange som jobber turnus skal på arbeid. Sjekk hva du får i tillegg når du jobber på røde dager!

Mange kan nyte de røde dagene som fridager uten trekk i lønn, men ikke alle er like heldige. Må du jobbe disse dagene, har du krav på ekstra kompensasjon. Reglene for dette er ganske like i virksomheter som har tariffavtale.

Hva man har krav på i lønn ved arbeid på helligdager er ikke regulert i Arbeidsmiljøloven. Dette må derfor være regulert i tariffavtale eller arbeidsavtale.

Dette er vårens røde dager

Denne tabellen gir deg oversikt over:

 • Hvilke dager som er røde i kalenderen i mai-juni.
 • Hvilke tidspunkt som er røde ifølge arbeidsmiljøloven. (Arbeidsmiljøloven § 10-10. Søndagsarbeid)
 • Hvilke tidspunkt som utløser tariffbestemte tillegg i lønn.
Røde dager
Arbeidsmiljølovens definisjon av ulike røde dager
Tid for tillegg i tariffavtaler
(KS, Spekter m fl)

Søndager

Lør. Kl. 18.00 - søn. kl. 22.00

Lør. kl. 00.00 - søn. kl. 24.00

1. mai

30.4 kl. 22.00 - 1.5 kl. 22.00

1.5. kl. 00.00 - 24.00

Kristi Himmelfarts-
dag

Ons. kl. 18.00 - tors. kl. 22.00

Tors. kl. 00.00 - 24.00

17. mai

16.5 kl. 22.00 - 17.5 kl. 22.00

17.5 kl. 00.00 - 24.00

1. pinsedag

Lør. kl. 15.00 - søn. Kl. 22.00

Lør. kl. 12.00 - søn. kl. 24.00

2. pinsedag

søn.kl. 22.00 - man. kl. 22.00

Man. kl. 00.00 - 24.00

 

Lønnstillegg på røde dager

 1. Ansatte i kommunene og helseforetakene har krav på et tillegg på 133 1/3 prosent per arbeidet time for arbeid:

  • Mellom kl. 00:00 og 24:00 på helligdager (med unntak av søndager)
  • Mellom kl. 12:00 og 24:00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.


  Merk at i Oslo kommune er det noen avvikende bestemmelser.

 2. Ansatte i staten godtgjøres med en ekstra timelønn tillagt 100 prosent på røde dager. 

 3. Andre virksomheter med tariffavtale

  Ofte følger bestemmelsene både for røde dager og tillegg tariffavtalene for KS-området og  helseforetakene. Kontakt din tillitsvalgt eller Delta Direkte hvis du har spørsmål.

  Private virksomheter uten tariffavtale

  I private virksomheter uten tariffavtale kan arbeidsavtalen ha bestemmelser om annen kompensasjon og andre starttidspunkt som kompenseres med ubekvemstillegg. 

Spørsmål og svar - arbeid på røde dager

 1. Hovedregelen er at helligdagstillegget skal utbetales. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan imidlertid avtale avspasering. Slik avspasering kan ikke legges på røde dager eller tider som gir helge- og høytidstillegg.

  I de fleste virksomheter blir man enige om en  høytidsturnus. Helligdager (røde dager) og ekstra fridager for ansatte skal da markeres i denne turnusen.

 2. Selv om du ikke skal jobbe, kan det skje uforutsigbare ting også i julen. Hvis kollegaen din blir syk, kan du bli innkalt for å jobbe.

  Hvis det ikke finnes noen som frivillig tar på seg vakten, har arbeidsgiver ansvar for å lede og organisere arbeidet og kan ved behov pålegge deg å jobbe.

  Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvem som skal jobbe.

 3. Du kan reservere deg mot å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid, når du har helsemessige eller vektige, sosiale grunner. Det skal være tungtveiende grunner for at du skal kunne reservere deg, og arbeidsgiver må gjøre en vurdering ut fra hvert enkelt tilfelle.

 4. Hovedregelen i Deltas tariffavtaler er at du får utbetalt sykelønn som om du var i full jobb. Det betyr at hvis du blir syk, skal du ha alle tillegg etter oppsatt turnusplan.

 5. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om at hvis du har jobbet en søndag eller helligdag, skal du ha påfølgende søndag eller helligdag fri. Men:

  • Blir man enige om å lage en egen høytidsturnus, kan det avtales at minimum halvparten av de røde dagene i turnusperioden skal være fri.

  Det er tillitsvalgte som skal utarbeide turnus i samarbeid med arbeidsgiver. Tillitsvalgt godkjenner turnusen på vegne av medlemmene.

 6. Det står ingenting i lov- og avtaleverket om inneklemte dager. Du har med andre ord ikke krav på fri, men du kan inngå avtale med arbeidsgiver om å ta ut avspasering eller en feriedag.

   

Har du spørsmål om arbeidstid eller lønnstillegg på røde dager?

Delta Direkte svarer på spørsmål fra medlemmene alle hverdager kl. 08–20.