Ferie – dette har du krav på

Ferie – dette har du krav på

Visste du at man kan være for syk til å ha ferie? Her er det du trenger å vite om ferie.

Herman Håvik Sørfang.jpg
Herman Håvik Sørfang.
– Hensikten med ferie er at du som arbeidstager skal ha fri til å hvile. Det er arbeidsgiver som bestemmer når du skal ha ferie, og du er pliktig til å ta ferie, sier Herman Håvik Sørfang (25).

Herman jobber som rådgiver i Delta Direkte og hjelper folk med spørsmål de har om arbeidslivet. Han får ofte spørsmål om ferie.

Hvor lang ferie har jeg?

Alle arbeidstagere har krav på minst 25 feriedager i året. Dette gjelder enten du jobber fulltid eller deltid. I ferieloven regner man lørdager som en feriedag, så 25 arbeidsdager tilsvarer 4 uker og én dag.

– De fleste har fem uker ferie. Den siste ferieuken ligger i tariffavtaler og har blitt en standard hos de fleste arbeidsgivere i Norge, men ikke hos alle, sier Herman.

Arbeidsgiver bestemmer når du skal ha ferie. Du har krav på å få tre sammenhengende ferieuker mellom 1. juni og 30. september. Som en hovedregel skal ferien avklares to måneder i forveien.

Du kan være for syk til å ha ferie

Om du blir syk i ferien har du krav på å få feriedagene tilbake.

– ­Det er ikke alle klar over, sier Herman.

– Om du blir syk, det vil si 100 prosent arbeidsufør, har du krav på å få omgjort feriedager til sykedager. Da får du tilbake feriedagene for perioden du var syk, men da må du ha en  en legeerklæring.

Slik fungerer ferie for deltidsansatte

Det er naturlig å tenke at ferie er fri fra jobb, men en feriedag gjelder selv om du i utgangspunktet ikke skulle jobbet.

– La oss si at du jobber deltid og kun jobber mandager. Du har fortsatt krav på minst fire uker ferie, men disse ferieukene strekker seg fra mandag til lørdag, selv om du kun jobber én dag i uken. Du kan altså ikke legge feriedagene til hver mandag, da ville du i praksis ikke jobbet på et halvt år.

– Det kan oppleves som urettferdig om ferieukene alltid legges til uker hvor man har få, eller ingen arbeidsdager. Vi i Delta mener at ferien bør fordeles mellom uker hvor man jobber mye og lite, sier Herman.

Kan jeg overføre ferie til neste år?

Hovedreglene er at ferieuker skal brukes i inneværende år.

– Om du har feriedager til gode på slutten av året kan arbeidsgiver bestemme at du skal ta ferie. Dere kan bli enige om at opptil tolv feriedager overføres til neste år.

Kan jeg få lønn i stedet for ferie?

Som arbeidstager har du krav på, men er også pliktig til å ta ut ferie. Det betyr at du i utgangspunktet ikke kan bytte feriedager mot lønn, men det er noen unntak. 

– Hvis du nettopp har startet i en jobb og ikke har tjent opp feriepenger, kan du reservere deg mot å ta ferie. Om du slutter i en jobb og har feriedager til gode, er det også mulighet for å få disse utbetalt som lønn.

Rådgivningstjenesten Delta Direkte

Delta Direkte gir råd og veiledning i arbeidslivet. Som medlem i Delta kan du ta kontakt med Delta Direkte. Våre rådgivere er tilgjengelige alle hverdager fra 08:00–20:00.