Rettigheter ved videreutdanning

Visste du at du har rett på permisjon fra din faste jobb hvis du ønsker å videreutdanne deg?

- Vi får ofte henvendelser fra medlemmer som lurer på hvilke rettigheter de har til utdanningspermisjon, sier Aniqa Khan, rådgiver i Delta Direkte.

Utdanningspermisjon er en lovfestet rettighet i Norge, gjennom arbeidsmiljølovens §12-11. Denne regelen sier at arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og har vært ansatt hos arbeidsgiver de siste to år, har rett på permisjon i inntil tre år for å delta i yrkesrelaterte, organiserte utdanningstilbud.

- Mange har hørt at de har krav på permisjon, men ikke i hvilken sammenheng, og hva slags utdannelse det må være snakk om. I tillegg opplever vi at arbeidsgiver ikke har oversikt over regelverket selv, og fra tid til annen gir avslag på permisjonssøknader som medlemmet vårt har en lovfestet rett til å få innfridd, fortsetter hun.

Lønnet eller ulønnet permisjon

En del arbeidsgivere i virksomheter med tariffavtale forveksler den lovfestede retten til utdanningspermisjon, med den som står i mange tariffavtaler.

Forskjellen er at den lovfestede gir en rett på ulønnet permisjon for omtrent alle utdanningstyper som er relevant for et yrke – det er så å si kun hobbyaktige kurs som ikke omfattes – imens den som gis av tariffavtalene må være relevant for yrket du har eller for arbeidsgiver, men kan til gjengjeld gi rett på lønnet permisjon.

4 viktige punkter

Aniqa Khan oppsummerer rettighetene dine slik:

  1.  For å ha rett på ulønnet utdanningspermisjon, må du ha vært i arbeidslivet i minst tre år og hos arbeidsgiver i minst to år. I tillegg må utdanningen være yrkesrelatert. Det betyr at den må være relatert til et yrke, men ikke nødvendigvis det du har nå. Er du parkeringsvakt og vil bli sykepleier? Null problem, det er yrkesrelatert! 
  2. Hvis du oppfyller disse vilkårene, gir loven deg rett på hel eller delvis permisjon i inntil tre år. Den eneste muligheten arbeidsgiver har til å nekte, er hvis permisjonen vil medføre store problemer for planlegging og drift. Her har domstolene vært strenge: det skal ganske mye til for å nekte!
  3. Hvis du vil benytte retten til permisjon, må du varsle skriftlig om dette. Varselet må si noe om det faglige innholdet, lengden og hvor du skal ta utdannelsen.
  4. Noen tariffavtaler, blant annet den kommunale, har tilleggsbestemmelser om utdanningspermisjon. Etter disse kan du få hel eller delvis lønnet utdanningspermisjon, men da er kravet blant annet at det må være av verdi for arbeidsgiver. Dette kan være litt vanskeligere å få til, men det er jo alltid verdt å prøve!

Visste du at du som Delta-medlem også kan søke om tilskudd fra en av Norges beste stipendordninger for videreutdanning?

Få råd fra Delta Direkte

Delta Direkte hjelper medlemmer med rådgivning om videreutdanning og det meste annet du måtte lure på, mandag til fredag fra 08.00 til 20.00. Ring dem på 02125 eller send en e-post til [email protected] for en hyggelig prat!