For Deltas medlemmer i ASVL-området: Stipendordning for etter- og videreutdanning

Illustrasjon: Colourbox
Illustrasjon: Colourbox

Er du medlem i Delta og omfattet av Overenskomst mellom Delta og ASVL? I så fall kan du søke stipend til etter- og videreutdanning.

Slik er de gjeldende satsene for stipend:

 • Heltidsutdanning inntil kr 60.000 per år dersom du studerer på heltid og har 100 prosent permisjon fra jobb.
 • Deltidsutdanning inntil kr 30.000 per år dersom du studerer på halvtid og har 50 prosent permisjon fra jobb.
 • Korttidsutdanning inntil kr 20.000 per år der du jobber ved siden av studiene.

Hvem kan søke:

 • Du må være medlem i Delta og være omfattet av Overenskomst mellom Delta og ASVL
 • Du må ha vært ordinært betalende medlem i minst seks måneder på søknadstidspunktet
 • Du kan ikke melde deg på utdanningen/kurset før medlemskapet har vart i seks måneder
 • Retten til utdanningsstøtte gjelder både ordinært betalende, yrkesaktive medlemmer og medlemmer i lønnet permisjon fra arbeidet, som f.eks. utdannings- og svangerskapspermisjon

Hva slags utdanning/kurs kan du søke støtte til:

 • Etter- og/eller videreutdanning ved offentlige eller private utdanningsinstitusjoner
 • eller gjennom sentrale kurstilbud hos Delta
 • heltids-, deltidsutdanning og kurs av kortere varighet
 • Med videreutdanning menes kompetanseutvikling som har som mål å utvikle nye ferdigheter i det daglige arbeid, samt karriereutvikling for øvrig

Det kan gis støtte til dokumenterte utgifter til:

 • Eksamensavgift/semesteravgift/kursavgift
 • Studiemateriell/bøker/software, men ikke pc og annen hardware
 • Reiseutgifter. Opphold kan unntaksvis dekkes.

Hva gjør du: